Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Publiczna - postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 1.   DOCwar
 2.   DOCPostanowienie w sprawie obowiazku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.doc
 3.   DOCDecyzja umarzajaca postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej-Ścinawa Niemodlińska odbudowa koryta.doc
 4.   DOCDecyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej-Rekultywacja zbiornika małej retencji-Staw Młyński w Niemodlinie.doc
 5.  DOCDecyzja umarzjaca postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej-Roboty na Ścinawie Niemodlińskiej.doc
 6.  DOCPostanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia ooś - budowa zbiorników na gaz płynny w Piotrowej.doc
 7.  DOCPostanowienie w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania - punkt skupu złomu w Niemodlinie przy ul..doc
 8.  DOCWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa zbiorników na gaz płynny w Piotrowej.doc
 9.  DOCRaport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.doc
 10.  DOCWniosek o wydanie decyzji o środ uwarunkowaniach - farma fotowoltaiczna w Piotrowej..doc
 11.  DOCWniosek o wydanie decyzji o środ uwarunkowaniach - punkt selektywnej zbiórki odpadów w Lipnie.doc
 12.  DOCPostanowienie w sprawie obowiązku ooś - budowa farmy fotowoltaicznej w Piotrowej.doc
 13.  DOCDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - punt skupu złomu, surowców wtórnych, skład opału w Niemodlinie.doc
 14.  DOCPostanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsięwzięcia na środowisko-budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Lipnie.doc
 15.  DOCPostanowienie w sprawie zawieszenia postepowania dot. wydania decyzji środowiskowej-budowa farmy fotowoltaicznej w Piotrowej.doc
 16.  DOCPostanowienie w sprawie zawieszenia postepowania dot. wydania decyzji środowiskowej-budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Lipnie.doc
 17.  DOCwniosek o wydanie decyzji ośrodowiskowej - zmiana sposobu użytkowania budynkow inwentarskich na fermie w Grodźcu.doc
 18.  DOCwniosek o wydanie decyzji środowiskowej - modrnizacja magazynu ryb w Wydrowicach.doc
 19.  DOCwniosek o wydanie decyzji środowiskowej - przebudowa stadionu miejskiego w Niemodlinie.doc
 20.  DOCwniosek o wydanie decyzji środowiskowej - zmiana sposobu użytkowania instalacji do chowu i hodowli kur w Niemodlinie.doc
 21.  DOCwniosek o wydanie dec. środ.- produkcja środka poprawiajacego wlaściwości gleby w Magnuszowicach.doc
 22.  DOCPostanowienie w sprawie obowiązku ooś - przebudowa stadionu miejskiego w Niemodlinie.doc
 23.  DOCPostanowienie w sprawie obowiązku ooś - modernizacja magazynów ryb położonych na terenie RSP Wydrowice.doc
 24.  DOCwniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - odkrywkowy zakład górniczy w Molestowicach.doc
 25.  DOCDecyzja środowiskowa-przebudowa stadionu miejskiego w Niemodlinie.doc
 26.  DOCDecyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej-budowa 6 zbiorników naziemnych na gaz płynny-Piotrowa.doc
 27.  DOCPostanowienie w sprawie stwierdzenia obowiązku ooś-odkrywkowy zakład górniczy - Molestowice.doc
 28.  DOCDecyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej-instalacja do chowu i hodowli kur nieśnych Niemodlin.doc
 29.  DOCPostanowienie w spr. stwierdzenia obowiązku ooś-produkcja środka poprawiającego właściwości geleby w Magnuszowicach.doc
 30.  DOCPostanowienie w spr. zawieszenia post. dot. wydania decyzji środ.-modernizacja magazynów ryb w Wydrowicach.doc
 31.  DOCPostanowienie w spr. zawieszenia postępowania-produkcja środka poprawiającego właściwości geleby w Magnuszowicach.doc
 32.  DOCwniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dachowa instalacja fotowoltaiczna w Piotrowej.doc
 33.  DOCwniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dachowa elektrownia fotowoltaiczna w Piotrowej.doc
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Niemodlinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Burmistrz Niemodlina
Data wytworzenia: 2013-01-08

 

Metryczka
 • opublikowano:
  08-01-2013 11:14
  przez: Renata Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  22-01-2014 10:26
  przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl