Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia

 • Ogłoszenie Burmistrza Niemodlina dotyczące złożenia oferty na usługi geodezyjne świadczone na potrzeby Gminy Niemodlin w 2013 roku - DOCogłoszenie ugo.doc
 • Ogłoszenie Burmistrza Niemodlina dotyczące złożenia oferty na wykonanie prac związanych z ustaleniem wartości nieruchomości w 2013 roku na terenie miasta i gminy Niemodlin - DOCogłoszenie uwn.doc
 • Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej n/n do zasilania budynku mieszkalnych na dz. nr 90/2 z k.m. 2, przewidzianej do realizacji w Grodźcu na działkach nr: 47, 91, 90/1, 90/2 z k.m.2. - DOCRŚN.6733.1.2013.doc
 • Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina  o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej n/n do zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr 263/13 z k.m.2, przewidzianej do realizacji w Lipnie na działkach nr: 263/13, 263/9 z k.m.2.  - DOCRŚN.6733.2.2013.doc
 • Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej n/n do zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr 83/7 z k.m.2, przewidzianej do realizacji w Grabinie na działkach nr: 83/7, 84, 307 z k.m.2. - DOCRŚN. 6733.3.2013.doc
 • Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o zebraniu materiałów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej do zasilania projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lipnie na terenie działek nr: 134/15, 158 z k.m.2. - DOCRŚN.6733.10.2012.doc
 • Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o wydaniu decyzji  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej do zasilania projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lipnie na terenie działek nr: 134/15, 158 z k.m.2. -DOCRŚN.6733.10.2012.doc
 • INFORMACJA o opłacie za wyżywienie dzieci w szkołach w miesiącu marcu 2013 r. - PDFopłata za wyżywienie.pdf
 • Obwieszczenie o budowie linii kablowej n/n do zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr 90/2 z k.m. 2, przewidzianej do realizacji w Grodźcu na działkach nr: 47, 91, 90/1, 90/2 z k.m.2.- DOCRŚN.6733.1.2013 .doc
 • Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o zebraniu materiałów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej n/n do zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr 263/13 z k.m.2, przewidzianej do realizacji w Lipnie na działkach nr: 263/13, 263/9 z k.m.2.  - DOCRŚN.6733.2.2013.doc
 • Informacja o przyznanych dotacjach klubom sportowym w roku 2013  na zadania własne Gminy Niemodlin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu -  DOCdotacje dla klubów sportowych.doc 
 • Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej n/n do zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr 263/13 z k.m.2, przewidzianej do realizacji w Lipnie na działkach nr: 263/13, 263/9 z k.m.2. - DOCRŚN.6733.2.2013.doc
 • Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o zebraniu materiałów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej n/n do zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr 83/7 z k.m.2, przewidzianej do realizacji w Grabinie na działkach nr: 83/7, 84, 307 z k.m.2 - DOCRŚN.6733.3.2013.doc
 • UWAGA KLUBY SPORTOWE GMINY NIEMODLIN - PDFogłoszenie.pdf
 • Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o wydanej decyzji  nr 4/13 z dnia 16.04.2013r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej n/n do zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr 83/7 z k.m.2, przewidzianej do realizacji w Grabinie na działkach nr: 83/7, 84, 307 z k.m.2. -DOCRŚN.6733.3.2013.doc
 • Obwieszczenie  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej n/n - DOCRŚN.6733.01.2013.doc
 • Obwieszczenie  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej n/n do zasilania obiektu gospodarstwa rolnego na dz. nr 135/3 z k.m.1, przewidzianej do realizacji w Gościejowicach na działkach nr: 131, 135/3 z k.m.1 - DOCRŚN.6733.4.2013.doc
 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydanej decyzji na przebudowę linii napowietrznej 110kV - PDFOBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO.pdf
 • Przypomnienie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych - PDFprzypomnienie dla przedsiębiorców.pdf
 • Obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej n/n do zasilania obiektu gospodarstwa rolnego na dz. nr 135/3 z k.m.1, przewidzianej do realizacji w Gościejowicach na działkach nr: 131, 135/3 z k.m.1. - DOCRŚN.6733.4.2013.doc
 • Obwieszczenie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej n/n do zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr 162/6 z k.m.1, przewidzianej do realizacji w Sadach na działkach nr: 277, 162/6, 162/4 z k.m.1-DOCRŚN.6733.8.2013.doc
 • Obwieszczenie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej n/n do zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr 148/5 z k.m.1, przewidzianej do realizacji w Gościejowicach na działkach nr: 148/4, 148/3, 148/5 z k.m.1.-DOCRŚN.6733.9.2013.doc
 • Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej n/n do zasilania obiektu gospodarstwa rolnego na dz. nr 135/3 z k.m.1, przewidzianej do realizacji w Gościejowicach na działkach nr: 131, 135/3 z k.m.1.- DOCRŚN.6733.4.2013.doc
 • Obwieszczenie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV relacji: stacje transformatorowe Gracze – Gracze Bloki, przewidzianej do realizacji w Graczach na działkach nr: 412, 413, 456, 403, 707, 401, 400, 465/3 z k.m.2.- DOCRŚN.6733.11.2013.doc
 • Obwieszczenie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rurociągu kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji w Gościejowicach na działce nr: 199 z k.m.1- DOCRŚN.6733.12.2013.doc
 • Obwieszczenie Starosty Opolskiego o zatwierdzeniu projektu budowlanego na przebudowę linii napowietrznej 110 kV Groszowice - Hermanowice wraz z wcięciem do GPZ Gracze oraz zabudową światłowodu - PDFWB.6740.4.302.2013.AH.pdf
 • Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o zebraniu materiałów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej n/n do zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr 148/5 z k.m.1, przewidzianej do realizacji w Gościejowicach na działkach nr: 148/4, 148/3, 148/5 z k.m.1. -DOCRŚN.6733.9.2013.doc 
 • Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o zebraniu materiałów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV relacji: stacje transformatorowe Gracze – Gracze Bloki, przewidzianej do realizacji w Graczach na działkach nr: 412, 413, 456, 403, 707, 401, 400, 465/3 z k.m.2.  -DOCRŚN.6733.11.2013.doc
 • Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o zebranych materiałach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej n/n do zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr 162/6 z k.m.1, przewidzianej do realizacji w Sadach na działkach nr: 277, 162/6, 162/4 z k.m.1. - DOCRŚN.6733.8.2013.doc
 • Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o zebranych materiałach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rurociągu kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji w Gościejowicach na działce nr: 199 z k.m.1. - DOCRŚN.6733.12.2013.doc
 • Obwieszczenie  Burmistrza Niemodlina o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej n/n do zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr 148/5 z k.m.1, przewidzianej do realizacji w Gościejowicach na działkach nr: 148/4, 148/3, 148/5 z k.m.1. - DOCRŚN.6733.9.2013.doc
 • Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina  o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV relacji: stacje transformatorowe Gracze – Gracze Bloki, przewidzianej do realizacji w Graczach na działkach nr: 412, 413, 456, 403, 707, 401, 400, 465/3 z k.m.2, -DOCRŚN.6733.11.2013.doc
 • Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowym dla zasilania zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Sadach na działkach nr: 277, 162/6, 162/4 z k.m.1- DOCRŚN.6733.8.2013.doc
 • Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o wydanej decyzji  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej dla zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewidzianej do realizacji w Gościejowicach na działce nr: 199 z k.m.1 - DOCRŚN.6733.12.2013.doc
 • OBWIESZCZENIE  O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH AGLOMERACJI OPOLSKIEJ - DOCOBWIESZCZENIE ZIT.doc
 • Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o budowie linii kablowej n/n do zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr 155/4 z k.m.1, przewidzianej do realizacji w Sadach na działkach nr: 277, 155/4, 155/5 z k.m.1- DOCRŚN.6733.17.2013.doc
 • Burmistrz Niemodlina informuje o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym - DOCwykazy.doc
 • Burmistrz Niemodlina informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin - DOCogłoszenie o wyłożeniu studium.doc
 • Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej n/n do zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr 67/6, przewidzianej do realizacji w Rutkach na działkach nr: 67/6, 67/5, 149, 154, 150 z k.m.1.- DOCRŚN.6733.13.2013.doc
 • Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej n/n do zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr 155/4 z k.m.1, przewidzianej do realizacji w Sadach na działkach nr: 277, 155/4, 155/5 z k.m.1.- DOCRŚN.6733.17.2013.doc
 • Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej n/n do zasilania budynku mieszkalnego na dz. nr 150/6 z k.m.1, przewidzianej do realizacji w Sadach na działkach nr: 274/1, 150/5, 150/6 z k.m.1.- DOCRŚN.6733.15.2013.doc
 • OGŁOSZENIE o konsultacjach społecznych dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Niemodlin:
  W terminie do 30 listopada 2013 r. na terenie sołectw Gminy Niemodlin przeprowadzone będą konsultacje społeczne dotyczące projektów statutów sołectw Gminy Niemodlin.
  W załączeniu do pobrania projekt statutu -DOCXProjekt Statutu..docx
  Mieszkańcy sołectw mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie do sołtysa danego sołectwa lub do Burmistrza Niemodlina: korespondencyjnie na adres Urząd Miejski w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, bądź mailowo – um@niemodlin.pl.
 • OGŁOSZENIE o dostawie, instalacji i kofiguracji serwera dla UM Niemodlin - PDFSerwer UM Niemodlin.pdf , DOCSpecyfikacjaSerwer UM_2013.doc , XLSParametry serwera.xls
 • OBWIESZCZENIE  Burmistrza Niemodlina w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Sosnówce, obręb ewidencyjny Michałówek na działkach nr: 273 z k.m.6, 81/1 z k.m.2.- DOCGNP.6733.1.2013.doc
 • OBWIESZCZENIE Burmistrza Niemodlina dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Lipnie na działkach nr: 158, 261/5, 261/6, 261/7, 261/8, 261/9, 261/10 z k.m.2.- DOCGNP.6733.2.2013.doc
 • INFORMACJA Burmistrza Niemodlina o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2014r., na które została udzielona dotacja z budżetu Gminy - PDFInformacja o wynikach konkursu.pdf

   
Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

Metryczka
 • opublikowano:
  10-01-2013 18:29
  przez: Witold Kuriata
 • zmodyfikowano:
  16-01-2015 16:25
  przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl