Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Straż Miejska

Straż Miejska
Komendant: Tomasz Machowski


ul. Boh.Powst.Śl. 37, pokój 63 (III piętro)
49-100 Niemodlin,
Telefon: 77/4 606-295 wewn.218 lub 77/ 4025328
e-mail :

Zakres zadań Straży określa  Regulamin Organizacyjny Urzędu: 

§ 30.

1. Straż Miejska – symbol SM, powołana jest do ochrony porządku publicznego na terenie miasta i gminy.
2. Strażą Miejską kieruje Komendant powoływany i odwoływany przez Burmistrza po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu.
3. Straż Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.
4. Do zadań Straży Miejskiej należy, w szczególności:
1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych
skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) ochrona obiektów gminnych i innych urządzeń użyteczności publicznej
5) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) egzekwowanie obowiązku utrzymania porządku i czystości na obszarze miasta i gminy,
8) wykonywanie doraźnych kontroli przestrzegania prawa zleconych przez Burmistrza.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Niemodlinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Renata Szewczyk
Data wytworzenia: 2012-09-26
Metryczka
 • wytworzono:
  26-09-2012
  przez: Monika Zaremba
 • opublikowano:
  26-09-2012 14:11
  przez: Renata Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  18-09-2019 09:29
  przez: Monika Zaremba
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Niemodlinie
  odwiedzin: 4777
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl