Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

LXII sesja RM, 30.09.2010r

 

LXII sesja RM, 30.09.2010r.

1. uchwała Nr  LXII/410/10 w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Niemodlin za I półrocze 2010 r. -  DOCuch 410

2. uchwała Nr LXII/411/10 w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2010. - DOCuch. 411

3. uchwała Nr LXII/412/10  w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Niemodlin. - DOCuch. 412

4. uchwała Nr LXII/413/10 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Niemodlin. - DOCuch. 413

5. uchwała Nr LXII/414/10  w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym. - DOCuch.414

6. uchwała Nr LXII/415/10  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Indywidualizacja procesu kształcenia dzieci klas I – III w Gminie Niemodlin” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - DOCuch.415

7. uchwała Nr LXII/416/10  w sprawie utworzenia związku międzygminnego – Związku Gmin „Opolska Komunikacja Samochodowa”. - 
DOCuch.416

8. uchwała Nr LXII/417/10  w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego – Związku Gmin „Opolska Komunikacja Samochodowa”. - DOCuch.417

9. uchwala Nr LXII/418/10  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. -  DOCuch.418


 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Metryczka
  • opublikowano:
    04-11-2010 13:05
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl