Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VII sesja RM, w dniu 29.03.2011

 • uchwala Nr VII/54/11 - w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2011.- DOCuch 54 (66,00KB)
 • uchwala Nr VII/55/11 - w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów i nagród sportowych dla zawodników, z terenu Gminy Niemodlin, przyznawanych za wysokie wyniki sportowe.- DOCuch55 (63,00KB)  - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 06.05.2011 r., Nr 47, poz. 599 

  uchwała Nr VII/56/11 - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Niemodlin środków finansowych stanowiących fundusz sołecki - DOCuch56 (34,00KB)
 • uchwała Nr VII/57/11 - w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Niemodlinie do Kapituły przyznającej honorowe wyróżnienia „Złoty Sokół.” - DOCuch57 (30,50KB)
 • uchwała Nr VII/58/11 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałej – Komisji Rewizyjnej.- DOCuch58 (33,00KB)
 • uchwała Nr VII/59/11 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niemodlin.- DOCuch59 (54,50KB)  - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 10.06.2011 r., Nr 62, poz. 793 
 • uchwała Nr VII/60/11 - w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.- DOCuch60 (36,00KB)  -ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 06.05.2011 r., Nr 47, poz. 600
 •  uchwała Nr VII/61/11 - w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć chroniących środowisko - DOCuch61 (74,00KB)ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 16.05. 2011 r., Nr 50, poz. 640 
   
Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)