Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VI sesja RM w dniu 24.02.2011r.

 

  • uchwała Nr VI/47/11 - w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2011. - DOCu47 (69,50KB)
  • uchwała Nr VI/48/11 - w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Niemodlin w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. -DOCu48 (92,00KB)  -  ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 22.04.2011 r., Nr 42, poz.536
  • uchwała Nr VI/49/11 -  w sprawie współdziałania z Miastem Opole w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, doprowadzonych w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu. - DOCu49 (33,50KB)
  • uchwała Nr VI/50/11 - zmieniająca uchwałę w sprawie „Programu współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”. - DOCu50 (40,00KB)
  • uchwała Nr VI/51/11 - w sprawie wysokości stawek za 1 km przebiegu pojazdów używanych do celów służbowych przez radnych Rady Miejskiej w Niemodlinie. - DOCu51 (35,50KB)
  • uchwała Nr VI/52/11 - w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Niemodlin na lata 2011 – 2020 - DOCu52 (49,50KB)
  • uchwała Nr VI/53/11 - w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Niemodlin - DOCu53 (83,50KB)
Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)