Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

V sesja RM w dniu 27.01.2011r.

 

 • uchwała Nr V/38/11  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. DOCu 38 (26,50KB)
 • XLSzał 1/38 (40,00KB)    ,   XLSzał 2/38 (41,00KB)
 • uchwała Nr V/39/11  w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2011.  DOCu 39 (111,50KB)
 • uchwała Nr V/40/11  w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niemodlin. DOCu 40 (20,00KB)  - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 16.03.2011 r., Nr 26, poz.325 
 • uchwała Nr V/41/11  w sprawie utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz nadania mu statutu. DOCu41 (95,50KB)
 • uchwała Nr V/42/11  zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata  DOCu 42 (17,00KB)  - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 16.03.2011 r., Nr 26, poz.326 
 • uchwała Nr V/43/11  w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy.  DOCu 43 (27,00KB)
 • uchwała Nr V/44/11  w sprawie zasad przysługiwania diet i zwrotu kosztów podróży dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych gminy.  DOCu 44 (32,50KB)
 • uchwała Nr V/45/11  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Niemodlin na lata 2008-2013   DOCu 45 (18,00KB)  - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 16.03.2011 r., Nr 26, poz.327 
 • uchwała Nr V/46/11  w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.  DOCu 46 (24,50KB)  - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 16.03.2011 r., Nr 26, poz.328 

   
Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)