Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

V sesja RM w dniu 27.01.2011r.

 

 • uchwała Nr V/38/11  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. DOCu 38
 • XLSzał 1/38    ,   XLSzał 2/38
 • uchwała Nr V/39/11  w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2011.  DOCu 39
 • uchwała Nr V/40/11  w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Niemodlin. DOCu 40  - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 16.03.2011 r., Nr 26, poz.325 
 • uchwała Nr V/41/11  w sprawie utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz nadania mu statutu. DOCu41
 • uchwała Nr V/42/11  zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata  DOCu 42  - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 16.03.2011 r., Nr 26, poz.326 
 • uchwała Nr V/43/11  w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy.  DOCu 43
 • uchwała Nr V/44/11  w sprawie zasad przysługiwania diet i zwrotu kosztów podróży dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych gminy.  DOCu 44
 • uchwała Nr V/45/11  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Niemodlin na lata 2008-2013   DOCu 45  - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 16.03.2011 r., Nr 26, poz.327 
 • uchwała Nr V/46/11  w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.  DOCu 46  - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 16.03.2011 r., Nr 26, poz.328 

   
Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

Metryczka
 • opublikowano:
  03-02-2011 11:13
  przez: Witold Kuriata
 • zmodyfikowano:
  03-02-2012 12:27
  przez: Renata Szewczyk
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl