Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

III sesja RM w dniu 23.12.2010

 

 • uchwała Nr III/7/10 - w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2010. - DOCbudżetowa
 • uchwała Nr III/8/10 - w sprawie dochodów własnych niektórych jednostek budżetowych gminy. - DOCjednostki
 • uchwała Nr III/9/10 - w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.- DOCprognoza
  XLSzał 1   ,   XLSzał 2
 • uchwała Nr III/10/10 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2011. - DOCbudżet
  XLSbudzet 2011  - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 25.03.2011 r., Nr 30, poz.391 
 • uchwala Nr III/11/10 -  w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącej przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup. -  DOCkup
 • uchwala Nr III/12/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Niemodlin - DOCsprawy społeczne
 • uchwała Nr III/13/10 - w sprawie „Programu współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 - DOCwspółpracy gminy
 • uchwała Nr III/14/10 - w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie . - DOCrada społeczna
 • uchwała Nr III/15/10 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej.- DOCkomisje stałe
 • uchwała Nr III/16/10 - w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej . - DOCramowy plan
   
Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Metryczka
 • opublikowano:
  04-01-2011 12:00
  przez: Witold Kuriata
 • zmodyfikowano:
  03-02-2012 12:30
  przez: Renata Szewczyk
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl