Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III sesja RM w dniu 23.12.2010

 

 • uchwała Nr III/7/10 - w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2010. - DOCbudżetowa (107,00KB)
 • uchwała Nr III/8/10 - w sprawie dochodów własnych niektórych jednostek budżetowych gminy. - DOCjednostki (42,50KB)
 • uchwała Nr III/9/10 - w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.- DOCprognoza (63,00KB)
  XLSzał 1 (34,00KB)   ,   XLSzał 2 (35,00KB)
 • uchwała Nr III/10/10 - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Niemodlin na rok 2011. - DOCbudżet (76,50KB)
  XLSbudzet 2011 (82,50KB)  - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 25.03.2011 r., Nr 30, poz.391 
 • uchwala Nr III/11/10 -  w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącej przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup. -  DOCkup (37,00KB)
 • uchwala Nr III/12/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Niemodlin - DOCsprawy społeczne (123,00KB)
 • uchwała Nr III/13/10 - w sprawie „Programu współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 - DOCwspółpracy gminy (84,50KB)
 • uchwała Nr III/14/10 - w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie . - DOCrada społeczna (34,00KB)
 • uchwała Nr III/15/10 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej.- DOCkomisje stałe (33,50KB)
 • uchwała Nr III/16/10 - w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej . - DOCramowy plan (44,50KB)
   
Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)