Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

XX sesja RM w dniu 26.01.2012 r.

 • uchwała Nr XX/122/12 -  w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2012 - DOCu122
 • uchwała Nr XX/123/12 - w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemodlin oraz czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w tych przedszkolach i oddziałach
  DOCu123
 • uchwała Nr XX/124/12 - w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grabinie - DOCu124
 • uchwała Nr XX/125/12 - w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Grabinie - DOCu125
 • uchwała Nr XX/126/12 - w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Graczach - DOCu126
 • uchwała Nr XX/127/12 - w sprawie wystąpienia Gminy Niemodlin ze stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad z siedzibą w Prudniku - DOCu127
 • uchwała Nr XX/128/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć chroniących środowisko - DOCu128 - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 22.03. 2012 r., poz. 445
 • uchwała Nr XX/129/12 - w sprawie wyznaczenia miejsc targowych oraz zasad ustalania, poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej - DOCu129  - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 15.03. 2012 r., poz. 380
 • uchwała Nr XX/130/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej - DOCu130  ,   DOCzał                                  
 • uchwała Nr XX/131/12 - w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej - DOCu131  , DOCzał.131
 • uchwała Nr XX/132/12 - w sprawie skargi na dyrektora jednostki organizacyjnej - DOCu132
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Niemodlinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia: 26.01.2012 r.

 

Metryczka
 • opublikowano:
  01-02-2012 10:48
  przez: Renata Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  27-03-2012 10:53
  przez: Renata Szewczyk
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl