Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

XXIII sesja RM, w dniu 29.03.2012r

 • uchwała Nr XXIII/140/12 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej przy realizacji zadania pod nazwą „Remont koryta rzeki Ścinawa Niemodlińska w km 8+756 – 15+054 gm. Niemodlin”. - DOCu140
 • uchwała Nr XXIII/141/12 - w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemodlin w 2012 roku.- DOCu141  - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 22.05.2012 r., poz. 747
 • uchwała Nr XXIII/142/12 - w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2012.- DOCuch 142.doc
 • uchwała Nr XXIII/143/12 - w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Niemodlin środków finansowych stanowiących fundusz sołecki - DOCu143
 • uchwała Nr XXIII/144/12 - w sprawie ustalenia w Niemodlinie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości i sposobu pobierania opłaty dodatkowej.- DOCu144
 • uchwała Nr XXIII/145/12 - w sprawie skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie.- DOCu145
 • uchwała Nr XXIII/146/12- w sprawie skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie.- DOCu146
 • uchwała Nr XXIII/147/12 - w sprawie skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie.- DOCu147


 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

Metryczka
 • opublikowano:
  30-03-2012 13:18
  przez: Witold Kuriata
 • zmodyfikowano:
  23-05-2012 11:03
  przez: Renata Szewczyk
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl