Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

XXVI sesja RM, w dniu 29.05.2012r.

 

 • uchwała Nr XXVI/154/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.- DOCu154 , załacznik nr.1 do uchwałay 154 - PDFzał 154 , zał nr. 2  - XLSXzał 2
 • uchwala Nr XXVI/155/12 - w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2012.- DOCu155
 • uchwała Nr XXVI/156/12 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemodlinie za 2011 rok. - DOCu156
 • uchwała Nr XXVI/157/12 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Niemodlinie za 2011 rok.- DOCu157
 • uchwala Nr XXVI/158/12 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie za 2011 rok.- DOCu158
 • uchwała Nr XXVI/159/12 - w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych. - DOCu159  - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 02.07.2012 r., poz. 926
 • uchwała Nr XXVI/160/12 - w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Sady na lata 2012 - 2018 - DOCu160 , DOCZałącznik do uchwały nr 160 z 29 maja 2012r. Strategia rozwoju Sady.doc
 • uchwała Nr XXVI/161/12 - dotycząca poparcia wniosku o wznowienie prac Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zmierzających do podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia dnia 11 lipca Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej.- DOCu161
 •  uchwala Nr XXVI/162/12 - w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Niemodlina.- DOCu162
 • uchwała Nr XXVI/163/12 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie za 2011 r.- DOCu163
 • uchwała Nr XXVI/164/12 - w sprawie: upoważnienia Burmistrza Niemodlina do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja SP w Graczach”. - DOCu164
 • uchwała Nr XXVI/165/12 - w sprawie: wyrażenia woli udziału Gminy Niemodlin w procesie przygotowania płaszczyzny współpracy w ramach tworzonej Aglomeracji Opolskiej.- DOCu165


 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

Metryczka
 • opublikowano:
  04-06-2012 13:40
  przez: Witold Kuriata
 • zmodyfikowano:
  13-08-2012 12:11
  przez: Renata Szewczyk
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl