Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

XXVIII sesja RM, w dniu 28.06.2012r.

 • uchwała Nr XXVIII/167/12 - w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Niemodlin za 2011 rok.- DOCu167
 • uchwała Nr XXVIII/168/12 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Niemodlin za 2011 rok.- DOCu168
 • uchwała Nr XXVIII/169/12 - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Niemodlina absolutorium.- DOCu169
 • uchwała Nr XXVIII/170/12 - w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2012. - DOCu170
 • uchwała Nr XXVIII/171/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji.- DOCu171
 • uchwała Nr XXVIII/172/12 - w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie.- DOCu172
 • uchwała Nr XXVIII/173/12 - w sprawie podziału Gminy Niemodlin na okręgi wyborcze.- DOCu173 ; DOCinfo 173 - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 11.07.2012 r., poz. 990
 • uchwała Nr XXVIII/174/12 - w sprawie podziału Gminy Niemodlin na stałe obwody głosowania.- DOCu174 ; DOCinfo 174  - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 11.07.2012 r., poz. 991
 • uchwała Nr XXVIII/175/12 - w sprawie przekazania skargi.- DOCu175


 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

Metryczka
 • opublikowano:
  16-07-2012 13:16
  przez: Witold Kuriata
 • zmodyfikowano:
  13-08-2012 12:22
  przez: Renata Szewczyk
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl