Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVIII sesja RM , w dniu 28.02.2013r.

 • uchwała Nr XXXVIII/227/13 - w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2013.- DOCuch 227.doc
 • uchwala Nr XXXVIII/228/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Niemodlin na lata 2011 – 2020.- DOCuch 228.doc
 • uchwala Nr XXXVIII/229/13 - w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Niemodlin.- DOCuch 229.doc
 • uchwala Nr XXXVIII/230/13 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.- DOCuch 230.doc
 • uchwała Nr XXXVIII/231/13 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.- DOCuch 231.doc
 • uchwala Nr XXXVIII/232/13 - w sprawie współdziałania z Miastem Opole w zakresie objęcia działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, doprowadzonych w stanie nietrzeźwości do Izby Wytrzeźwień Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu.- DOCuch 232.doc
 • uchwała Nr XXXVIII/233/13 - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Niemodlin za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.- DOCuch 233.doc  - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 26.03.2013 r., poz. 810
 • uchwała Nr XXXVIII/234/13 - w sprawie zasad przysługiwania diet i zwrotu kosztów podróży dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.-DOCuch 234.doc

   
Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

Metryczka
 • opublikowano:
  06-03-2013 14:45
  przez: Witold Kuriata
 • zmodyfikowano:
  26-03-2013 15:25
  przez: Renata Szewczyk
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl