Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

XXXIV sesja RM w dniu 12.12.2012r.

 • uchwała Nr XXXIV/202/12 - w sprawie rozpoczęcia realizacji obwodnicy Niemodlina - DOCuch 202.doc
 • uchwała Nr XXXIV/203/12 - w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin - DOCuch 203.doc
 • uchwała Nr XXXIV/204/12 - w sprawie szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów -  DOCuch 204.doc  -ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 18.04.2013 r., poz. 985
 • uchwała Nr XXXIV/205/12 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty - DOCuch 205.doc  - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 15.01.2013 r., poz. 148
 • uchwała Nr XXXIV/206/12 - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - DOCuch 206.doc - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 15.01.2013 r., poz. 149
 • uchwała Nr XXXIV/207/12 - w sprawie wzoru i terminów składania przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - DOCuch 207.doc- ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 15.01.2013 r., poz. 150 
   
Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Metryczka
 • opublikowano:
  21-12-2012 08:17
  przez: Renata Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  30-04-2013 13:34
  przez: Renata Szewczyk
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl