Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XL sesja RM , w dniu 26.03.2013r.

 • uchwała  Nr XL/236/13 - w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2013.- DOCuch 236.doc
 • uchwała  Nr XL/237/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.- DOCuch 237.doc , PDFzał. nr 1 do uch 237.pdf , PDFzał. nr 2 do uch 237.pdf
 • uchwała  Nr XL/238/13 - w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Niemodlin środków finansowych stanowiących fundusz sołecki. - DOCuch 238.doc
 • uchwała  Nr XL/239/13 - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.-DOCuch 239.doc ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 20.05.2013 r., poz. 1185
 • uchwała  Nr  XL/240/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.- DOCuch 240.doc  - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 09.05.2013 r., poz. 1123
 • uchwała  Nr  XL/241/13 - w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemodlin w 2013 roku.- DOCuch 241.doc, DOCzał. do uch 241.doc , DOCzał. do Programu uch 241.doc
 • uchwała Nr  XL/242/13 - w sprawie wskazania szkoły, w której naliczany będzie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami zatrudnionych w byłym Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Grabinie.-  DOCuch 242.doc
 • uchwała Nr  XL/243/13 - w sprawie skargi na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej.- DOCuch 243.doc
 • uchwala Nr  XL/244/13 - w sprawie skargi na działalność Burmistrza Niemodlina.-  DOCuch 244.doc

   


 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datDOCuch 237.docę (rok-miesiąc-dzień)