Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

XLI sesja RM , w dniu 25.04.2013r.

 • uchwala nr XLI/245/13 - w sprawie przystąpienia do porozumienia międzygminnego w zakresie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących Aglomerację Opolską.- DOCuch 245.doc
 • uchwała nr XLI/246/13 - w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2013.- DOCuch 246.doc
 • uchwała nr XLI/247/13 - w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin.- DOCuch 247.doc ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 04.06.2013 r., poz. 1293
 • uchwała nr XLI/248/13 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. - DOCuch 248.doc ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 04.06.2013 r., poz. 1294
 • uchwała nr XLI/249/13 - w sprawie zarządzenia wyboru do organów jednostek pomocniczych gminy.- DOCuch 249.doc
 • uchwała nr XLI/250/13 - w sprawie upoważnienia Burmistrza Niemodlina do wskazania osób do składu komisji do spraw referendum.- DOCuch 250.doc
 • uchwała nr XLI/251/13 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.- DOCuch 251.doc ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 23.05.2013 r., poz. 1221


 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

Metryczka
 • opublikowano:
  09-05-2013 09:52
  przez: Witold Kuriata
 • zmodyfikowano:
  17-06-2013 15:01
  przez: Renata Szewczyk
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl