Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

XLVI sesja RM w dniu 26.09.2013 r.

Uchwały podjęte na XLVI sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie w dniu 26 września 2013 roku:

 • Nr XLVI/279/13 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - PDFuch 279.pdf , PDFzałacznik nr 1 do uch 279.pdf , PDFzałacznik nr 2 do uch 279.pdf , PDFobjaśnienia_279.pdf
 • Nr XLVI /280/13 w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2013 - PDFuch 280.pdf -ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 14.10.2013 r., poz. 2194
 • Nr XLVI/281/13 w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Niemodlin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - PDFuch 281.pdf
 • Nr XLVI/282/13 w sprawie przyjęcia programu wspierania seniorów w Gminie Niemodlin - PDFuch 282.pdf , PDFzałącznik do uch 282.pdf
 • Nr XLVI/283/13 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących statutów sołectw Gminy Niemodlin - PDFuch 283.pdf -ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 14.10.2013 r., poz. 2195
 • Nr XLVI/284/13 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz nadania mu statutu - PDFuch 284.pdf
 • Nr XLVI/285/13 w sprawie nadania Statutu samorządowej instytucji kultury p.n. "Ośrodek Kultury w Niemodlinie" - PDFuch 285.pdf -ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 14.10.2013 r., poz. 2196
 • Nr XLVI/286/13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Niemodlin na lata 2013 - 2017 - PDFuch 286.pdf -ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 14.10.2013 r., poz. 2197
 • Nr XLVI/287/13 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół prowadzonych przez inny niż Gmina Niemodlin podmiot, trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji - PDFuch 287.pdf -ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 14.10.2013 r., poz. 2198
 • Nr XLVI/288/13 w sprawie zarządzenia wyboru organu jednostki pomocniczej gminy - PDFuch 288.pdf
 • Nr XLVI/289/13 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Niemodlina - PDFuch 289.pdf
 • Nr XLVI/290/13 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Niemodlin - PDFuch 290.pdf -ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 14.10.2013 r., poz. 2199
 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Metryczka
 • opublikowano:
  02-10-2013 14:05
  przez: Renata Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  18-12-2013 12:48
  przez: Renata Szewczyk
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl