Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

XLIV sesja RM, w dniu 27.06.2013r.

 • uchwała Nr XLIV/265/13 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie za 2012 rok.- DOCuch 265.doc  ,  PDFzał. do uch 265.pdf
 • uchwała  Nr XLIV/266/13 - w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Niemodlin za 2012 rok.- DOCuch 266.doc  ,  PDFzał. do uch 266.pdf
 • uchwała Nr XLIV/267/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.- DOCuch 267.doc , PDFopis do uch 267.pdf , PDFzał. nr 1 do uch 267.pdf , PDFzał. nr 2 do uch 267.pdf
 • uchwała Nr  XLIV/268/13 - w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2013.- DOCuch 268.doc -ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 11.07.2013 r., poz. 1689
 • uchwała  Nr XLIV/269/13 - w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację inwestycji. - DOCuch 269.doc
 • uchwała  Nr XLIV/270/13 - w sprawie zarządzenia wyboru organu jednostki pomocniczej gminy.- DOCuch 270.doc
 • uchwała  Nr XLIV/271/13 - w sprawie zarządzenia wyboru organu jednostki pomocniczej gminy.- DOCuch 271.doc
 • uchwała Nr XLIV/272/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych.- DOCuch 272.doc  - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 09.07.2013 r., poz. 1673
 • uchwała  Nr XLIV/273/13 - w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie likwidacji Terenowego Wydziału Wykonawstwa Sieci SN i nN w Niemodlinie - DOCuch 273.doc
 • uchwala Nr XLIV/274/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.- DOCuch 274.doc  - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 09.07.2013 r., poz. 1674


 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

Metryczka
 • opublikowano:
  03-07-2013 12:04
  przez: Witold Kuriata
 • zmodyfikowano:
  18-12-2013 13:32
  przez: Renata Szewczyk
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl