Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VIII sesja RM , w dniu 26.03.2015r.

  • uchwała nr VIII/29/15 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Niemodlin z Powiatem Opolskim porozumienia w celu realizacji zadania pod nazwą: „Odbudowa drogi powiatowej Nr 1184 O Stroszowice - Sarny Małe - Gracze -Góra - Rogi w miejscowości Gracze” - PDFuch 29.pdf (95,25KB)
  • uchwała nr VIII/30/15 - w sprawie przystąpienia do opracowania "Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2015 - 2025" - PDFuch 30.pdf (91,74KB)
  • uchwała nr VIII/31/15 - w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad jako członek zwyczajny - PDFuch 31.pdf (575,22KB)
  • uchwała nr VIII/32/15 - w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemodlin - PDFuch 32.pdf (236,77KB)
  • uchwała nr VIII/33/15 - w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia „Programu współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” - PDFuch 33.pdf (97,74KB)
  • uchwała nr VIII/34/15 - w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 - PDFuch 34.pdf (112,55KB)
  • uchwała nr VIII/35/15 - w sprawie utworzenia Rady Sportu Gminy Niemodlin - PDFuch 35.pdf (92,95KB)
  • uchwała nr VIII/36/15 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - PDFuch 36.pdf (4,67MB)
  • uchwała nr VIII/37/15 - w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015 - PDFUch 37.pdf (522,11KB)