Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 656 k.m. 10 o powierzchni 0,4375 ha, położonej w Niemodlinie stanowiącej ul. H. Sienkiewicza w Niemodlinie.

GNP.6845.57.2014                                                                                                                         Niemodlin, dnia 22 lipca 2014 r.


Ogłoszenie

Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 656 k.m. 10
o powierzchni 0,4375 ha, położonej w Niemodlinie stanowiącej ul. H. Sienkiewicza w Niemodlinie. Wymieniona wyżej nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW OP1O/00053110/5. Stanowi własność Gminy Niemodlin. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
terenów budownictwa jednorodzinnego w Niemodlinie, rejon ul. Reymonta i Alei Wolności nieruchomość położona na terenie oznaczonym symbolem 04 Kwa IV- ulica osiedlowa, docelowo miejska. Teren wyznaczony do dzierżawy użytkowany jest jako teren zieleni.

Przedmiotem przetargu jest wysokość czynszu za dzierżawę terenu
o powierzchni 512 m2.

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego za teren przeznaczony na teren zieleni o powierzchni 512 m2 wynosi 133,12 zł rocznie.

Do czynszu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się 26 sierpnia 2014 roku o godzinie 1050 w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, pok. 62.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie wadium w wysokości 5,00 zł do dnia 21 sierpnia 2014 roku do godz. 14oo .

Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet czynszu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel. 077- 4606295 do 7 wew. 222) Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, pok. 37.
Uczestnik przetargu może zapoznać się z regulaminem przeprowadzania przetargów, dostępnym w pokoju nr 36 i 37 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie do 10 września 2014 r. zawrzeć umowę dzierżawy. W przypadku nie zawarcia umowy w tym terminie wadium ulegnie przepadkowi.

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

Metryczka
  • opublikowano:
    23-07-2014 13:28
    przez: Szymon Daszkiewicz
  • zmodyfikowano:
    23-07-2014 13:50
    przez: Szymon Daszkiewicz
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl