Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 993 k.m. 10 o powierzchni 0,0602 ha, położonej w Niemodlinie przy ul. Żeromskiego w Niemodlinie.

GNP.6845.77.2014                                                                                                                           Niemodlin, dnia 22 lipca 2014 r.


Ogłoszenie

Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 993 k.m. 10
o powierzchni 0,0602 ha, położonej w Niemodlinie przy ul. Żeromskiego w Niemodlinie. Wymieniona wyżej nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW OP1O/00089568/1. Stanowi własność Gminy Niemodlin. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Niemodlina nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MW - tereny mieszkaniowe o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Przedmiotem przetargu jest wysokość czynszu za dzierżawę terenu o powierzchni 100,4 m2.

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego za teren przeznaczony na ogródek przydomowy nr 3 o powierzchni 100,4 m2 wynosi 26,10 zł rocznie.

Do czynszu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się 26 sierpnia 2014 roku o godzinie 1040 w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, pok. 62.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie wadium w wysokości 5,00 zł do dnia 21 sierpnia 2014 roku do godz. 14oo .

Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet czynszu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel. 077- 4606295 do 7 wew. 222) Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, pok. 37.
Uczestnik przetargu może zapoznać się z regulaminem przeprowadzania przetargów, dostępnym w pokoju nr 36 i 37 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie do 10 września 2014 r. zawrzeć umowę dzierżawy. W przypadku nie zawarcia umowy w tym terminie wadium ulegnie przepadkowi.

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)