Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARGI NA NIERUCHOMOŚCI - 2014r.

 • Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 760/4 o powierzchni 0,9052 ha, k.m. 10 położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności.- DOCGNP.6845.2013.doc
 • Burmistrz Niemodlina ogłasza III   n i e o g r a n i c z o n y  p r z e t a r g   u s t n y   na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Magnuszowicach, oznaczonej nr działki 100/2 o powierzchni 0,0160 ha (Bp) , k.m. 1. - DOCRŚN.6840.19.2011Ogł..doc
 • Burmistrz Niemodlina oglasza II  n i e o g r a n i c z o n y    p r z e t a r g    u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szydłowcu Śląskim, oznaczonej nr działki 50 o powierzchni 0,1700 ha (RVI – 0,0700 ha, RV – 0,1000 ha) , k.m. 1.- DOCRŚN.6840.45.2013.doc
 • Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 580/13 k.m. 2 położonej w Graczach - DOCogł.przet.dz.580.2014.doc
 • Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 285 k.m. 6 położonej w Niemodlinie o pow. 0,461 h  - DOCogł.przet.dz.285-II.2014.doc
 • Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 285 k.m. 6 położonej w Niemodlinie o pow. 0,35 h - DOCogł.przet.dz.285.2014.doc
 • Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 760/4 k.m. 10 o powierzchni 0,9052 ha, położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności w Niemodlinie.- DOCGNP.6845.3.2013.doc
 • Burmistrz Niemodlina ogłasza I     n i e o g r a n i c z o n y   p r z e t a r g   u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gościejowicach, oznaczonej nr działki 263 o powierzchni 0,0200 ha (Bi – 0,0200ha) , k.m. 1.- DOCRŚN.6840.41.2013.doc
 • Burmistrz Niemodlina ogłasza I     n i e o g r a n i c z o n y  p r z e t a r g       u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Grabinie, oznaczonej nr działki 383/4 o powierzchni 0,1200 ha (RIVa – 0,0300 ha, RIVb – 0,0900 ha) , k.m.4.- DOCRŚN.6840.50.2013.doc
 • Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 167/3 k.m. 1 o powierzchni 0,2100 ha położonej w Magnuszowicach. - DOCRŚN.6845.38.2013.doc
 • Burmistrz Niemodlina oglasza I ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Radoszowicach, oznaczonej nr działki 117/3 o powierzchni 0,1400 ha (RIVb – 0,1400 ha) , k.m. 1. - DOCRŚN.6840.20a.2013.doc
 • Burmistrz Niemodlina oglasza nieograniczone przetargi ustne na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 993 k.m. 11 położonej w Niemodlinie przy ul. Żeromskiego.- DOCogł.przet.ogr.dz.Żerom..doc
 • Burmistrz Niemodlina oglasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 464 k.m. 8 położonej w Niemodlinie przy ul. Bohaterów Powstań Śląskich w Niemodlinie. - DOCogł.przet.ogr.dz.Boh.464.doc
 • Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 764/6 k.m. 10 położonej w Niemodlinie przy ul. Mickiewicza w Niemodlinie. - DOCogł.przet.garaż .doc
 • Burmistrz Niemodlina ogłasza I  n i e o g r a n i c z o n y   p r z e t a r g   u s t n y  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Radoszowicach, oznaczonej nr działki 115/3 o powierzchni 0,1700 ha (RIVb – 0,1700 ha) , k.m. 1.- DOCGNP.6840.20.2013.doc
 • Burmistrz Niemodlina oglasza  I    n i e o g r a n i c z o n y   p r z e t a r g   u s t n y  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Jaczowicach, oznaczonej nr działki 132/2 o powierzchni 0,1960 ha (RVI – 0,1760 ha, PsV - 0,0200 ha) , k.m. 1.- DOCGNP.6840.2.2013.doc
 • Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczone przetargi ustne na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 575/4 k. m. 9 położonej w Niemodlinie przy ul. Drzymały. - DOCDKM.6845.29.2014.ŁŚ.doc
 • Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustnyna dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 106 k.m. 1 o powierzchni 0,75 ha (RIVb-0,14ha, B-0,14ha, Bz-0,47 ha), położonej w Magnuszowicach.- DOCGNP.6845.45.2014.doc
 • Burmistrz Niemodlina ogłasza I  n i e o g r a n i c z o n y  p r z e t a r g   u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rzędziwojowicach, oznaczonej nr działki 223/2 o powierzchni 0,2300 ha (RVI – 0,2300ha), k.m. 1.- DOCRŚN.6840.43.2013.doc
   


 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

Metryczka
 • opublikowano:
  18-02-2014 14:16
  przez: Witold Kuriata
 • zmodyfikowano:
  03-09-2014 13:09
  przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl