Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organizacje pozarządowe - ogłoszenia, informacje ( narastająco )

 

 1. PDFDecyzja Burmistrza Niemodlina o przyznaniu dotacji na rok 2016..pdf (192,73KB)
 2. KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY NIEMODLIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017
  PDFZawiadomienie o konsultacjach Programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi.pdf (361,31KB)
  PDFProjekt uchwały do konsultacji.pdf (2,80MB)
 3. Zarządzenie Burmistrza w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych PDFZarządzenie Burmistrz Niemodlina z 16.11.2016 r._pdf.pdf (2,10MB)
 4. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, polegającego na organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży. Termin składania ofert - 26 stycznia 2017 roku
  pełna treść PDFzarządzenia.pdf (1,57MB)PDFInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania polegającego na organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży.pdf (242,94KB)
 5. Zarządzenie Burmistrza Niemodlina w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wsparcie realizacji zadania polegającego na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz ich integracji - rok 2017PDFOgłoszenie o konkursie.pdf (1,55MB) ,  PDFOgłoszenie o wynikach konkursu.pdf (273,16KB)
 6. Zarządzenie Burmistrza Niemodlina w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Niemodlin podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - PDFZarządzenie IV30217.pdf (1,59MB) , Informacja o wynikach otwartego konkursuPDFSiZ.524.4.2017.pdf (258,82KB)
 7. PDFZarzadzenie Burmistrza Niemodlina - w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert (1).pdf (1,46MB) polegającego na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych , PDFInformacja o rozstrzygnięciu konkursu.pdf (251,16KB) - 12.04.2017 r.
 8. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym , polegajace na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - PDFOgłoszenie - konkurs ofert 26.05.2017.pdf (1,76MB)PDFInformacja o wynikach konkursu - wypoczynek letni.pdf (270,32KB) - 3.07.2017 r.
 9. Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie promocji rozwoju wolontariatu wśród młodzieży - PDFzarzadzenie nr IV-403-17.pdf (1,36MB)PDFInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert.pdf (228,86KB)

 10. Burmistrz Niemodlina zawiadamia o konsultacjach projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Rodzinie i Środowisku Lokalnym dla Gminy Niemodlin na lata 2017 -2020 - PDFzawiadomienie o konsultacjach.pdf (264,95KB)

 11. Informacja Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie konsultacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. :PDFUchwała ZWO - w sprawie konsultacji proj. Programu Wspolp. z NGO na 2018 rok.pdf (906,80KB) ,  PDFProjekt Prog.Współpr. na 2018 do konsultacji.pdf (580,53KB)  ,  PDFHarmonogram konsultacji - zał. 2.pdf (587,23KB)  , DOCzał. 3 do uchwały - formularz uwag.doc (43,00KB)

 12. Zaproszenie do zgłaszania propozycji oczekiwanych od Gminy form współpracy finansowej i pozafinansowej - PDFSiZ.526.22.2017.pdf.pdf (328,60KB)

 13. Burmistrz Niemodlina ogłasza konkurs na prowadzenie ośrodka wsparcia - Dziennego Domu "Senior Wigor" - PDFogłoszenie - Senior Wigor.pdf (2,16MB)  ,  PDFInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert.pdf (265,95KB)

 14. Zarządzenie Burmistrza Niemodlina w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Niemodlin podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - PDFZarządzenie nr IV-471-18.pdf (1,46MB)   z dnia 08.01.2018 r.  - Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert - PDFSiZ.524.1.2018.pdf (230,15KB) - 06.02.2018 r.

 15. Zarządzenie Burmistrza Niemodlina w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - PDFZarządzenie Burmistrza Niemodlina nr IV47818.pdf (287,88KB) - 05.02.2018 r.

 16. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania  polegającego na przeciwdziałaniu wykluczenia osób niepełnosprawnych oraz ich integracji - PDFzarządzenie nr IV-489-18 z dnia 13.02.2018 r..pdf (1,53MB),  PDFinformacja o wynikach konkursu ofert.pdf (230,70KB)

 17. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania polegającego na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów - PDFZarządzenie Burmistrza Niemodlina - 14.02.2018 r..pdf (1,36MB)PDFInformacja Burmistrza Niemodlina.pdf (163,02KB)

 18. PDFInformacja Burmistrza Niemodlina o kwotach dotacji przyznanych na rozwoj sportu.pdf (208,78KB)  - 14.02.2018 r.

 19. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2018 r., na które została udzielona dotacja z budżetu Gminy - zobacz PDFwyniki konkursu.pdf (277,27KB)

 20. Informacja o obowiązkach i sankcjach wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnymJPEGInformacja.jpeg (148,93KB)

 21. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, polegających na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych  dla uczniów - PDFkonkurs ofert-zjęcia pozalekcyjne.pdf (1,23MB)PDFInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert - 26.04.2018.pdf (210,48KB)

 22. Burmistrz Niemodlina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym , polegającym na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - PDFOgłoszenie o konkursie wypoczynek letni.pdf (1,57MB) - 30.04.2018 ,   PDFInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert.pdf (270,56KB)

 23. Gmina Niemodlin informuje, że przyjmowane są oferty na prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Świetlicy Środowiskowej w Niemodlinie ( 10.07.2018 r. ) - PDFzaproszenie do składania ofert.pdf (275,23KB)

 24. PDFOgłoszenie o szkoleniu - gotowi na RODO.pdf (2,24MB)  - 07.08.2018 r.

 25. Zawiadomienie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019:

     26. PDFZarządzenie Burmistrza Niemodlina w sprawie wszczęcia postepowania o udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 21.11.2018.pdf (2,07MB)PDFZarzadzenie zmieniające - 03.12.2018 r..pdf (263,46KB)

     27. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora podmiotów publicznych na realizację niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej. - PDFZarządzenie Burmistrza.pdf (1,95MB). DOCInformacja o wynikach konkursu.doc (27,00KB)

    28. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka   wsparcia - Dziennego Domu "Senior +" -PDFinformacja.pdf (222,50KB)

     29. Zarządzenie w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy Niemodlin  podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na aktywizację społeczną osób starszych - PDFzarządzenie V-12-18.pdf (1,42MB)

      30. Konsultacje dot. projektu uchwały w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021   oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021”: