Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał - rok 2015

  1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia „Programu współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”  - PDFUchwała.Projekt.2015-03-10.pdf (108,13KB)
  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 - PDFzmiany w programi profilaktyki na 2015 r.pdf (122,72KB)
  3. Projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach - PDFprojekt uchwały - konsultacje.pdf (166,53KB)