Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia i zarządzenia 2015 r.

 1. Zarządzenie Burmistrza Niemodlina w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej - DOCZARZĄDZENIE NR. III.514.14.doc
 2. Zarządzenie Burmistrza Niemodlina w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizacje zadań polegających na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz ich integracji - PDFOgłoszenie o konkursie dla niepełnosprawynch.pdfPDFInformacja o wynikach konkursu.pdf
 3. PDFProgram współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.pdf
 4. Zarządzenie Burmistrza Niemodlina w sprawie wszczęcia postepowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy podmiotom niezalicznym do sektora finansów publicznych - PDFZarządzenie IV.18.15.pdfPDFzał. do zarządzenia IV.18.15.pdf
 5. UWAGA KLUBY SPORTOWE - informacja o wielkości dotacji przyznanej klubom sportowym na rok 2015 - PDFdotacje KS 2015.pdf
 6. ZAWIADOMIENIE o konsultacjach - Burmistrz Niemodlin a zawiad'amia o rozpoczęciu konsultacji projektów uchwał :w sprawie zmiany uchwały dotyczqcej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. - PDFzawiadomienie o konsultacjach GPPi RPA.pdfW sprawie zmiany uchwały dotyczqcej uchwalenia ,,Progrzmu współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi działąlność pożytku publicznego na rok 201-5". - PDFzawiadomienie o konsultacjach org.pozarząd.pdf
 7. UWAGA KLUBY SPORTOWE GMINY NIEMODLIN ! - Burmistrz Niemodlina wyznacza dodatkowy termin na składanie wniosków o uzyskanie wsparcia finansowego na realizację w 2015 roku zadań w zakresie sportu, z przeznaczeniem na realizację procesu szkolenia w zakresie piłki nożnej na terenie Niemodlina.Wnioski kluby mogą składać w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie w terminie  do 17 kwietnia 2015r.
 8. Zarządzenie Burmistrza Niemodlina w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - PDFZarządzenie nr IV.36.15.PDFPDFZał.do Zarządzenia .pdfPDFDecyzja Burmistrza Niemodlina dot. przyznania dotacji.pdf
 9. Zawiadomienie o konsultacjach w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach - PDFzawiadomienie o konsultacjach.pdfPDFprojekt uchwały - konsultacje.pdf
 10. INFORMACJA o wsparciu w formie dotacji dla klubu sportowego MKS Sokół Niemodlin - PDFinformacja.pdf
 11. DOCSprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014r.doc
 12. OGŁOSZENIE Burmistrza Niemodlina o organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie stacjonarnej - PDFogłoszenie .pdf
 13. PDFZawiadomienie o konsultacjach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi....pdf   ,  PDFProjekt uchwały GPRPA....pdf
 14. Zarządzenie Burmistrza Niemodlina w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację niektórych zadań z zakresu pomocy społecznej - DOCZarządzenie Burmistrza NR IV-122-15.doc

 

 
Metryczka
 • wytworzono:
  26-01-2015
  przez: Witold Kuriata
 • opublikowano:
  26-01-2015 10:42
  przez: Witold Kuriata
 • zmodyfikowano:
  23-11-2015 10:53
  przez: Witold Kuriata
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Niemodlinie
  odwiedzin: 1564
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl