Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Władze gminy

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym:

Art.11a.1. Organami gminy są:
1) rada gminy,
2) wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Art. 15. [Rada gminy (miejska) jako organ stanowiący i kontrolny]
1. Z zastrzeżeniem art. 12 organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy.
2. Jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy,
rada nosi nazwę rady miejskiej.

Art. 16. Kadencja rady gminy trwa 5 lat  licząc od dnia wyboru.

Art. 17. [Liczbowy skład rady gminy]
1. W skład rady wchodzą radni w liczbie:
1) piętnastu w gminach do 20 000 mieszkańców; (...)

 Przewodniczącym Rady Miejskiej w Niemodlinie jest Pan  Jan Oleksa

Skład Rady Miejskiej w kadencji 2024 - 2029

 1. Jan Oleksa  - Przewodniczący Rady
 2. Bartłomiej Walków  - Wiceprzewodniczący Rady
 3. Basztabin Andrzej
 4. Brzęczek Sebastian
 5. Ilów Jacek
 6. Kardasz Jolanta
 7. Krupińska Aneta
 8. Kryjom Marek
 9. Mrożek Justyna
 10. Mróz Tadeusz
 11. Szpiech Renata
 12. Śnieżek Tatiana
 13. Trzciński Mariusz
 14. Unijewska Danuta
 15. Włoch Jolanta

Więcej informacji w dziale RADA MIEJSKA 

 

Art. 26.  [Wójt jako organ wykonawczy]
1. Organem wykonawczym gminy jest wójt.
2. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go
przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy.
(...)
3. Burmistrz jest organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz znajduje się w miescie położonym na terytorium tej gminy.

Burmistrzem Niemodlina  jest Pan  Bartłomiej  Kostrzewa
 

 

Art. 22. 1. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa Statut gminy