Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Władze gminy

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym:

Art.11a.1. Organami gminy są:
1) rada gminy,
2) wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Art. 15. [Rada gminy (miejska) jako organ stanowiący i kontrolny]
1. Z zastrzeżeniem art. 12 organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy.
2. Jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy,
rada nosi nazwę rady miejskiej.

Art. 16. Kadencja rady gminy trwa 5 lat  licząc od dnia wyboru.

Art. 17. [Liczbowy skład rady gminy]
1. W skład rady wchodzą radni w liczbie:
1) piętnastu w gminach do 20 000 mieszkańców; (...)

 Przewodniczącym Rady Miejskiej w Niemodlinie jest Pan Bartosz Wajman

Skład Rady Miejskiej w kadencji 2018 - 2023

 1. Wajman  Bartosz - Przewodniczący Rady
 2. Trzmielewski  Krzysztof   - Wiceprzewodniczący Rady
 3. Dec  Mirosław
 4. Franczyk  Marzena
 5. Jagieło  Adam
 6. Janiak  Stanisław
 7. Kardasz  Jolanta
 8. Kotwica  Paweł
 9. Krzemińska  Maria
 10. Krzyśków  Grzegorz
 11. Lachowska  Czesława
 12. Pejs  Leszek
 13. Skura-Prajel  Ewa
 14. Trzciński  Mariusz
 15. Walczuk  Zofia

Więcej informacji w dziale RADA MIEJSKA 

 

Art. 26.  [Wójt jako organ wykonawczy]
1. Organem wykonawczym gminy jest wójt.
2. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go
przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy.
(...)
3. Burmistrz jest organem wykonawczym w gminie, w której siedziba władz znajduje się w miescie położonym na terytorium tej gminy.

Burmistrzem Niemodlina  jest Pani  Dorota  Koncewicz
 

 

Art. 22. 1. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa Statut gminy