Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Jednostki pomocnicze gminy

 Zgodnie z ustawą o samorzadzie gminnym:

 Art. 5. 1. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto.
2. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
3. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

 

 

 

 

 

 

 
Metryczka
 • wytworzono:
  25-09-2012
  przez: Witold Kuriata
 • opublikowano:
  25-09-2012 11:29
  przez: Renata Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  26-07-2019 12:52
  przez: Witold Kuriata
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Niemodlinie
  odwiedzin: 5300
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl