Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia, Obwieszczenia, Rozporządzenia

 

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17.09.2010 r. wraz z kalendarzem wyborczym - PDFkalendarz wyborczy

2.  Zarządzenie Burmistrza Niemodlina w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych -  DOCsłupy ogłoszeniowe 

3. Link do strony internetowej PKW , na której umieszczony został program umożliwiający elektroniczne wypełnienie formularzy - druków zgłoszeniowych komitetów wyborczych -   http://ext.kbw.gov.pl/smd2010/ 

4. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie podziału województwa opolskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic, ustalenia liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Opolskiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. -  PDFobwieszczczenie MWO okręgi

5. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Miejskiej w Niemodlinie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r  - DOCobwieszczenie Burmistrza o Okręgach i obwodach

6 Informacja PKW . z dnia 20 września 2010 r. o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=23064&news_id=44445&layout=1&page=text

 7. Postanowienie  Komisarza Wyborczego w Opolu I w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych RTFpostanowienie komisarza

 

 8. Uchwała PKW w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych PDFregulaminy komisji

9. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. DOCobwody głosowania obw

10. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Niemodlinie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.  RTFkandydaci do RM

 11. Komunikat - na podstawie §9 ust. 2 uchwały PKW z dnia 4 września 2006r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia, oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy (M.P. z dnia 11.09.2006r. Nr 61 poz. 641 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 5 listopada 2010r. o godz. 1400 (p.22) odbędzie się publiczne losowanie do składów obwodowych komisji wyborczych Nr 1, 2, 3 i 4.

12. UWAGA !!! Burmistrz Niemodlina informuje, iż w związku z zarządzonymi na dzień 21.11.2010r. wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zostały sporządzone spisy wyborców, które udostępnione są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Niemodliniew dniach od 08.11.2010r. do dnia 12.11.2010r.w godz. od 8.00 do 14.00 , pokój nr 47 /II piętro/.

13. Składy Obwodowych Komisji Wyborczych DOCXskłady okw

14. ZAWIADOMIENIE Na podstawie §9 ust. 2 uchwały PKW z dnia 4 września 2006r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia, oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy (M.P. z dnia 11.09.2006r. Nr 61 poz. 641 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 17 listopada 2010r. o godz. 1400 (p.22) odbędzie się publiczne losowanie do uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7.

15. 

 

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 25 listopada 2010 r.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że stosownie do art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2010 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 25 listopada 2010 r. Nr 222, poz. 1454.

Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej: Kazimierz Wojciech Czaplicki

WYKAZ WYBRANYCH RADNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW

WYKAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW MIAST WYBRANYCH W DNIU 21 LISTOPADA 2010 R.