Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Niemodlin jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189).
 

Rejestr prowadzony jest w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.
 

Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa.


Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze:

 1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
  1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;

  2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

 1. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w pkt.1 ppkt1 jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

 2. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

 3. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

 4. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

 5. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na wskazany adres we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

 6. Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) - wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.


PDFRejestr instytucji kultury.pdf (31,34KB)
 

PDFWniosek o odpis z rejestru.pdf (22,76KB)