Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

 

ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ


 Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz.1264 z późn.zm.)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy(Dz.U. z 2012 r., poz. 788)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej(Dz.U. z 2006 r., Nr 225, poz.1635 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy, kontakt

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Boh. Powst. Śl. 37, II piętro, pok.41
tel. 77/4 606 295 wewn. 227


Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z ankietą,
- zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa (składane przed Kierownikiem USC),
- odpis skrócony aktu urodzenia (kawaler, panna),
- odpis skrócony aktu urodzenia i odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (rozwiedziony, rozwiedziona),
- odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa i odpis skrócony aktu zgonu małżonka/małżonki (wdowiec, wdowa),
- dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu)

Opłaty

38 zł

Czas załatwienia sprawy

niezwłocznie

Inne ważne informacje

(Tryb odwoławczy)

Tryb odwoławczy – nie dotyczy
Natomiast jeżeli Kierownik USC odmówił wydania zaświadczenia, osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od dnia doręczenia pisma Kierownika może wystąpić do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez Kierownika USC uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia.

Formularze do pobrania

 

- PDFwniosek o wydanie zaświadczenia (233,03KB)
- PDFankieta do wniosku (211,59KB) 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Niemodlinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Jędrzejewska
Data wytworzenia: 2012-09-21