Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana imion i nazwisk

 

ZMIANA IMION I NAZWISK


Podstawa prawna


Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imion i nazwisk (Dz.U. z 2008 r., Nr 220, poz. 1414 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2011r., Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.)Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012 r., poz. 788)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r., Nr 225, poz.1635 z późn. zm.)


Miejsce załatwienia sprawy, kontakt

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Boh. Powst. Śl. 37, II piętro, pok.41
tel. 77/4 606 295 wewn. 227


Wymagane dokumenty

- wniosek o zmianę nazwiska, imienia,
- dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu),

- oświadczenie drugiego z rodziców o zgodzie na zmianę nazwiska (imienia) dziecka, złożone w obecności urzędnika chyba, że jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo rodzic wnioskujący uzyska zgodę sądu opiekuńczego na zmianę nazwiska dziecka,
- aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka,
- oświadczenie dziecka, które ukończyło 13 lat o zgodzie na zmianę nazwiska (imienia) – złożone w obecności urzędnika,
- kserokopia odpisu skróconego aktu małżeństwa matki – jeżeli wniosek dotyczy zmiany nazwiska dziecka na aktualne nazwisko matki w związku z jej kolejnym związkiem małżeńskim – wraz z oryginałem do poświadczenia zgodności,
- odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy – w przypadku wniosku o zmianę nazwiska rodowego lub zmianę imienia,
- odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie – w przypadku powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego


Opłaty


37 zł – za wydanie decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska
11 zł – za oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Czas załatwienia sprawy

do 14 dni

Inne ważne informacje
(Tryb odwoławczy)

Tryb odwoławczy – do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Formularz do pobrania

PDFwniosek o zmianę imienia, nazwiska (232,72KB)Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Niemodlinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Jędrzejewska
Data wytworzenia: 2012-09-21