Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wpis przedsiębiorcy do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

WPIS PRZEDSIĘBIORCY DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejWymagane dokumenty:

  • wypełniony formularz CEIDG-1
  • dowód osobisty lub paszport - do wglądu
  • oryginał dokumentu potwierdzającego aktualny status, uprawniający do pobytu na terytorium RP jego notarialnie lub urzędowo uwierzytelnioną kopię (dotyczy to osób nie będących obywatelami Polski ani innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym)

Opłaty:
Bez opłat

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Spraw Społecznych i Zdrowia, pokój nr 45, II piętro

Inne ważne informacje:
Wniosek o wpis do CEIDG-1 można złożyć:

  • w dowolnym urzędzie w Polsce
  • bezpośrednio elektronicznie do CEIDG (wymagany jest podpis elektroniczny lub zaufany)
  • pocztą do dowolnego urzędu gminy w Polsce ( z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu)

Formularze  do pobrania:
Wniosek o wpis do CEIDG, o zmianę wpisu, o wpis informacji o zawieszeniu i o wznowieniu działalności, o wykreśleniu wpisu w CEIDG można pobrać w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, pokój nr 45, II piętro lub ze strony Ministerstwa Gospodarki www.CEIDG.gov.pl lub wypełnić on-line na tej stronie i przyjść do urzędu w celu jego podpisania  (trzeba przynieść ze sobą nr wniosku).