Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Udostepnienie informacji publicznej

 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U.2018.1330 z dnia 2018.07.10 ) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia (wydruk, kserokopia, skopiowanie na CD itp.), podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.   Wypełniony wniosek należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Niemodlinie pok. nr 25  I.p , przesłać listownie lub za pomocą poczty elektronicznej : um@niemodlin.pl

 
Metryczka
 • wytworzono:
  05-02-2013
  przez: Witold Kuriata
 • opublikowano:
  05-02-2013 14:02
  przez: Witold Kuriata
 • zmodyfikowano:
  11-03-2020 07:46
  przez: Witold Kuriata
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Niemodlinie
  odwiedzin: 4405
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl