Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikacja w języku migowymKomunikacja w języku migowym

 


Realizując postanowienia ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących w celu załatwienia spraw w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, dostępne są następujące formy komunikacji:


kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w Urzędzie (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy);


kontakt za pośrednictwem tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika
Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie wniosku drogą elektroniczną na adres um@niemodlin.pl; lub faksem na numer 77/4606260 albo poprzez dostarczenie wniosku do biura podawczego Urzędu (pok. 5) lub wypełnienie go na miejscu. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).


kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@niemodlin.pl;


kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP;


przesyłanie faksów pod numer: 77/4606260;


kierowanie korespondencji za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie www.niemodlin.pl w zakładce dokumenty do pobrania.

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243)

 

 

 
Metryczka
 • wytworzono:
  10-03-2014
  przez: Witold Kuriata
 • opublikowano:
  10-03-2014 08:37
  przez: Witold Kuriata
 • zmodyfikowano:
  11-09-2015 11:12
  przez: Witold Kuriata
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Niemodlinie
  odwiedzin: 4277
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl