Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Podstawa prawna:
art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego , II piętro, pok.37
tel. 77/4 606 295 wewn. 222
 
Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2) Dowód wniesienia opłaty skarbowej

Opłaty:
Opłata skarbowa:
- za wydanie wypisu:
1. do 5 stron – 30 zł
2. powyżej 5 stron – 50 zł
- za wydanie wyrysu:
1. za każda wchodząca w skład wyrysu pełną lub rozpoczęta część odpowiadająca stronie formatu A4 – 20zł
2. nie więcej niż 200zł
Wyliczenie i zapłacenie prawidłowej kwoty opłaty skarbowej następuje dopiero po wykonaniu wpisu i wyrysu, dlatego przy składaniu wniosku należy uiścić minimalną kwotę opłaty skarbowej w wysokości 50 zł (za wypis – 30zł + za wyrys – 20zł), a przy odbiorze dokumentu uiścić brakująca różnicę w ustalonej przez tutejszy urząd kwocie. Dowód wpłaty tej różnicy należy przedłożyć przy odbiorze wypisu i wyrysu
Opłata skarbowa uiszczona w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie lub przelewem na konto tego Urzędu (44 8890 1079 0009 4009 2006 0001)

Czas załatwienia sprawy:
Termin odpowiedzi do 30 dni

Inne ważne informacje:
W razie braku informacji koniecznych do wydania dokumentu, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

Formularze do pobrania:
DOCWniosek wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.doc (31,50KB)

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Niemodlinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Justyna Obrzud
Data wytworzenia: 20.04.2021