Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego ...

ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 Podstawa prawna:
• Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
• Art. 71 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego , II piętro, pok.37
tel. 77/4 606 295 wewn. 222
 
Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2) Kopia mapy zasadniczej z oznaczeniem obiektu budowlanego lub jego części, która podlegać będzie zmianie sposobu użytkowania

Opłaty:
Opłata w wysokości 17 zł uiszczona w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie lub przelewem na konto tego Urzędu (44 8890 1079 0009 4009 2006 0001)

Czas załatwienia sprawy:
Termin odpowiedzi do 7 dni

Inne ważne informacje:
W razie braku informacji koniecznych do wydania zaświadczenia, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

Formularze do pobrania:
DOCWniosek zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu zagospodarowania z MPZP.doc (32,00KB)

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Niemodlinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Justyna Obrzud
Data wytworzenia: 20.04.2021