Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich ...

WYDANIE DECYZJI O CZASOWYM ODEBRANIU ZWIERZĄT GOSPODARSKICH RAŻĄCO ZADNIEDBYWANYCH LUB OKRUTNIE TRAKTOWANYCH

 Podstawa prawna:
Art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późniejszymi zmianami).

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa , II piętro, pok.32
tel. 77/4 606 295 wewn. 221.
 
Wymagane dokumenty:
Decyzja podejmowana jest z urzędu po uzyskaniu informacji od Policji, straży miejskiej, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Opłaty:
Czynność zwolniona od opłaty skarbowej.

Czas załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji administracyjnej w uzasadnionych przypadkach następuje niezwłocznie. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Inne ważne informacje:
Od decyzji służy stronie (stronom) odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Niemodlina w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia stronie (stronom).

Formularze do pobrania:
Brak

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Niemodlinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Alicja Sewiłło
Data wytworzenia: 2013-11-29