Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej

WYDANIE ZEZWOLENIA NA UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO

Podstawa prawna:
Art.39 ust. 3 i 5, art. 40 ust.1, ust.2 pkt. 3, ust.3, ust.6, ust.11, ust.13 i ust.15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, j.t.,ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481).Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, ze zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa , II piętro, pok.32
tel. 77/4 606 295 wewn. 221.
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek, dokładne określenie przedmiotu wniosku, aktualna mapa z zaznaczoną lokalizacją przedsięwzięcia.

Opłaty:
Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera się opłaty zgodnie
z Uchwałą Nr XXI/161/04 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dn. 28.10.2004 r.
Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin: 44 8890 1079 0009 4009 2006 0001 (BS Namysłów O/Niemodlin) lub w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie. Do wniosku należy załączyć kserokopię dowodu wniesienia opłaty.

Czas załatwienia sprawy:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Inne ważne informacje:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Niemodlina.

Formularze do pobrania:
PDFwniosek_ umieszczenie_w_pasie_drogowym.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Niemodlinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Alicja Sewiłło
Data wytworzenia: 2013-11-29
Metryczka
  • opublikowano:
    30-04-2014 15:45
    przez: Renata Szewczyk
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl