Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Potwierdzenie oświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego

POTWIERDZENIE OŚWIADCZENIA O PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO ORAZ O ŁĄCZNEJ POWIERRZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH W DANEJ GMINIE, WCHODZĄCYCH W SKŁAD GOSPODARSTWA RODZINNEGO

Podstawa prawna:
Art. 7 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 7 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ()Dz. U. z 2003 r. , Nr 64, poz. 592 z późn. zmianami), art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami).

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa , II piętro, pok.35
tel. 77/4 606 295 wewn. 209
 
Wymagane dokumenty:
1. Dla osób ubezpieczonych w KRUS decyzja o objęciu ubezpieczeniem.
2. Dla osób ubezpieczonych w ZUS dokumenty potwierdzające prowadzenie gospodarstwa rolnego:
• dowody ponoszonych kosztów związanych bezpośrednio
z prowadzoną produkcją rolną,
• dowody sprzedaży produktów rolnych,
• decyzja ARiMR w sprawie dopłat bezpośrednich,
• dowody obowiązkowego ubezpieczenia gospodarstwa rolnego.

Opłaty:
Od wydanego zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa
w wysokości 17 zł. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin: 44 8890 1079 0009 4009 2006 0001 (BS Namysłów O/Niemodlin) lub w kasie Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie. Do wniosku należy załączyć kserokopię dowodu wniesienia opłaty.

Czas załatwienia sprawy:
Zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Inne ważne informacje:
Odmowa potwierdzenia oświadczenia następuje w drodze postanowienia.
Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.
Zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Niemodlina.


Formularze do pobrania:
PDFoświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa.pdf
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Niemodlinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Alicja Sewiłło
Data wytworzenia: 2013-11-29
Metryczka
  • opublikowano:
    30-04-2014 15:43
    przez: Renata Szewczyk
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl