Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

"Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niemodlin"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu:
PDFogłoszenie.pdf
PDFogłoszenie zmieniające.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWZ)
z załącznikami:

PDFSIWZ z załącznikami.pdf
PDFZałącznik nr 1d, zakładka nr 1.pdf
PDFZałącznik nr 1d, zakładka nr 2.pdf
PDFZałącznik nr 1d, zakładka nr 3.pdf
PDFZałącznik nr 1d, zakładka nr 4.pdf

Zmiana treści SIWZ:
PDFzmiana treści SIWZ nr1 15.07.2015.pdf
PDFzmiana treści SIWZ nr 2 20.07.2015.pdf

Wyjaśnienie treśći SIWZ:
PDFwyjaśnienie treści SIWZ 1.pdf
PDFwyjaśnienie treści SIWZ 2.pdf
PDFwyjaśnienie treści SIWZ 3.pdf

Metryczka
  • opublikowano:
    przez: Witold Kuriata
  • zmodyfikowano:
    26-08-2015 14:55
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl