Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia  na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną - DOCwniosek_utrzymanie_psa..doc (34,50KB)
 2. Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie - DOCwniosek_udostępnianie _informacji_o_środowisku.doc (29,00KB)
 3. DOCXWniosek o wynajem świetlicy- WZOR PODANIE.docx (18,13KB)
 4. PDFWniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.pdf (1,62MB)
 5. DOCwniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla zwierząt.doc (91,50KB)
 6. DOCWNIOSEK O POŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIA O OSOBISTYM PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO.doc (27,00KB) ,
 7. DOCOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY.doc (27,50KB)  ,  
 8. DOCOświadczenie rolnika indywidualnego - wzór nr 3.doc (46,00KB)
 9. DOCprzyjęcie zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.doc (28,00KB)  ,
 10. ODTZgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.odt (12,31KB) , DOCXInformacja o posiadaniu zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.docx (30,47KB)
 11. PDFWydawanie zezwolenia na prowadzeniedziałalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.pdf (953,00KB)  ,  PDFWniosek o udzielenie pozwolenia na prowadzenie działalności - opróżnianie zbiorników bezodpływowych.pdf (236,88KB)
 12. PDFRejestr podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach poś i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ni.pdf (388,99KB)
 13. Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej DOCXOświadczenie nowy wzór.docx (19,35KB)   ,     PDFInformacja - opłata retencyjna.pdf (705,69KB)
 14. XLSXFormularz wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu - droga elektroniczna.xlsx (60,44KB)