Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatki i opłaty w roku 2016

 1. Uchwała Nr XVII/75/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (sawki obowiązują od 2016 r.) - Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2275 - PDFuchwała_podatek od środków transportowych.pdf (114,37KB)
 2. Obowiązujący od roku 2016 wzór informacji o gruntach IG-1 - PDFIG-1.pdf (230,50KB) DOCXIG-1.docx (19,15KB)
 3. Obowiązujący od roku 2016 wzór deklaracji na podatek rolny DR-1 - PDFDR-1.pdf (274,25KB) DOCXDR-1.docx (21,85KB)
 4. Obowiązujący od roku 2016 wzór informacji o lasach IL-1 - PDFIL-1.pdf (209,05KB) DOCXIL-1.docx (17,73KB)
 5. Obowiązujący od roku 2016 wzór deklaracji na podatek leśny DL-1 - PDFDL-1.pdf (208,44KB) DOCXDL-1.docx (18,72KB)
 6. Obowiązujący od roku 2016 wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 PDFIN-1.pdf (226,89KB) DOCXIN-1.docx (19,20KB)
 7. Obowiązujący od roku 2016 wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 PDFDN-1.pdf (289,42KB) DOCXDN-1.docx (24,14KB)
 8. Uchwała Nr XIX/88/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy, zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości (stawki obowiązuja od 2016 r.) - Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2837 PDFuchwała_podatek od nieruchomości.pdf (627,86KB)
 9. Uchwała Nr XIX/84/15 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wyznaczenia miejsc targowych oraz zasad ustalania, poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej (stawki obowiązują od roku 2016) - Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 2836 PDFuchwała_opłata targowa.pdf (107,45KB)
 10. Średnia cena skupu żyta będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 - 53,75 zł za 1 dt - Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. (M.P. poz. 1025).
 11. Średnia cena sprzedaży drewna będąca podstawą ustalenia podatku leśnego na rok 2016 - 191,77 zł za      1 m3 - Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października 2015 r. (M.P. poz. 1028).
 12. Interaktywny druk deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 PDFDT-1.pdf (238,76KB)
 13. Interaktywny druk załącznika DT-1/A PDFDT-1A.pdf (220,57KB)
 14. Uchwała  Nr XXV/150/16 - w sprawie wzoru i terminów składania przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFuchwała_DO_1.pdf (1,43MB)
 15. Druk deklaracji DO-1 PDFDO-1.pdf (186,89KB) DOCXDO-1.docx (33,23KB)