Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu wraz z zapewnieniem opieki"

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych, pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu wraz z zapewnieniem opieki”.

Ogłoszenie o zamówieniu
PDFogłoszenie.pdf (219,19KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWZ)
PDFSIWZ d.n..pdf (321,66KB)

Załączniki do SIWZ: 
DOCzał Nr 1 - FORMULARZ OFERTY d.n..doc (52,50KB)
DOCzał Nr 2 - OŚWIADCZENIE d.n..doc (34,00KB)
DOCzał Nr 3 - OŚWIADCZENIE d.n..doc (32,50KB)
DOCzał Nr 4 - WYKAZ OSÓB d.n..doc (36,50KB)
DOCzał Nr 5 - WYKAZ SPRZĘTU d.n..doc (33,00KB)
DOCzał Nr 6 - PODWYKONAWCY d.n..doc (31,50KB)
PDFzał Nr 7 - WZOR UMOWY d.n..pdf (184,58KB)
DOCzał Nr 8 - ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU d.n..doc (38,50KB)
DOCzał Nr 9 - WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ d.n..doc (38,00KB)
DOCzał Nr 10 - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ d.n..doc (32,50KB)
DOCzał Nr 11 - TRASA 1 d.n..doc (27,50KB)

DOCzał Nr 12 - TRASA 2 d.n..doc (29,50KB)
DOCzał Nr 13 - TRASA 3 d.n..doc (28,50KB)

Wyjaśnienia treści SIWZ:
PDFwyjaśnienie treści SIWZ1 03.12.2015- dowóz uczniów niepełnosprawnych.pdf (237,10KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie o wyborze oferty - dowóz niep..pdf (874,24KB)