Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu"

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych, pn. „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu””.

Ogłoszenie o zamówieniu
PDFogłoszenie.pdf (296,17KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWZ)
PDFSIWZ - dowóz uczniów do szkół.pdf (335,19KB)

Załączniki do SIWZ: 
DOCzał. Nr 1 - FORMULARZ OFERTY.doc (46,50KB)
DOCzał. Nr 2 - OŚWIADCZENIE spełniania warunków.doc (34,00KB)
DOCzał. Nr 3 - OŚWIADCZENIE braku podstaw do wykluczenia.doc (33,00KB)
DOCzał. Nr 4 - WYKAZ OSÓB.doc (38,00KB)
DOCzał. Nr 5 - WYKAZ SPRZĘTU.doc (34,00KB)
DOCzał. Nr 6 - PODWYKONAWCY.doc (31,50KB)
PDFzał. Nr 7 - WZÓR UMOWY.pdf (185,76KB)
DOCzał. Nr 8 - ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU.doc (37,50KB)
DOCzał. Nr 9 - WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ.doc (37,00KB)
DOCzał. Nr 10 - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ.doc (33,50KB)
DOCzał. Nr 11 - Rozkład jazdy trasa 1.doc (43,00KB)
DOCzał. Nr 12 - Rozkład jazdy trasa 2.doc (49,50KB)
DOCzał. Nr 13 - Rozkłady jazdy trasa 3.doc (54,00KB)
DOCzał. Nr 14 - Rozkłady jazdy trasa 4.doc (72,00KB)
DOCzał. Nr 15 - Rozkłady jazdy trasa 5.doc (50,50KB)
DOCzał. Nr 16 - JEDNORAZOWA TRASA.doc (46,50KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie o wyborze oferty - dowóz uczniów.pdf (444,41KB)