Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

XIX sesja RM, w dniu 26.11.2015r.

 1. uchwała nr XIX/81/15 - w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami - PDFUchw. 81.pdf
 2. uchwała nr  XIX/82/15 - w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie wody  i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Niemodlin - PDFUchw. 82.pdf
 3. uchwała nr XIX/83/15 - w sprawie uchwalenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych w Gminie Niemodlin - PDFUchw. 83.pdf
 4. uchwała nr XIX/84/15 - w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, wyznaczenia miejsc targowych oraz zasad ustalania, poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej - PDFUchw. 84.pdf
 5. uchwała nr XIX/85/15 - w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” - PDFUchw. 85.pdf
 6. uchwała nr XIX/86/15 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 - PDFUchw. 86.pdf
 7. uchwała nr XIX/87/15 - w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Niemodlin na lata 2015-2025 - PDFUchw. 87.pdf
 8. uchwała nr XIX/88/15 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy, zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości - PDFUchw. 88.pdf
 9. uchwała nr XIX/89/15 - w sprawie poparcia "Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu" - PDFUchw. 89.pdf
 10. uchwała nr XIX/90/15 - w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Niemodlin” - PDFUchw. 90.pdf
 11. uchwała nr XIX/91/15 - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Niemodlin - PDFUchw. 91.pdf
 12. uchwała nr XIX/92/15 - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez podmiot inny niż Gmina Niemodlin - PDFUchw. 92.pdf
 13. uchwała nr XIX/93/15 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Niemodlin na rok 2015 - PDFUchw. 93.pdf
Metryczka
 • wytworzono:
  03-12-2015
  przez: Witold Kuriata
 • opublikowano:
  03-12-2015 11:15
  przez: Witold Kuriata
 • zmodyfikowano:
  03-12-2015 11:51
  przez: Witold Kuriata
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Niemodlinie
  odwiedzin: 2531
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl