Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług pocztowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Niemodlin w latach 2016 - 2017"

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych, pn. Świadczenie usług pocztowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Niemodlin w latach 2016-2017”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
PDFunieważnienie postępowania - poczta.pdf (319,13KB)

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - po rozstrzygnięciu odwołania 
PDFzawiadomienie o wyborze oferty2 - poczta.pdf (436,49KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie o wyborze oferty-str.- poczta.pdf (438,67KB)

Zamawiający Gmina Niemodlin wzywa wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego

PDFOdwołanie PGP.pdf (4,36MB)

Ogłoszenie o zamówieniu
PDFogłoszenie-poczta.pdf (111,74KB)
PDFogłoszenie zmieniające.pdf (171,90KB)
PDFogłoszenie zmieniające II.pdf (246,37KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWZ)
PDFSIWZ poczta 2016-2017.pdf (344,67KB)

Załączniki do SIWZ: 
DOCZał. nr 1 wzór OFERTY-poczta.doc (40,50KB)

DOCZał. nr 2 oświadczenie spełnianie warunków-poczta.doc (29,50KB)
DOCZał.nr 3 oświadczenie brak podstaw do wykluczenia-poczta.doc (28,00KB)
DOCZał. nr 4 formularz cenowy-poczta.doc (112,50KB)
DOCZał.nr 5 podwykonawcy-poczta.doc (37,00KB)
DOCZał.r 6 zobowiązanie-poczta.doc (35,00KB)
DOCZał. nr 7 grupa kapitałowa-poczta.doc (32,50KB)

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
z dnia 11.12.2015 r.

PDFwyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 11.12.2015 - poczta.pdf (653,29KB)
PDFSIWZ poczta 2016-2017 - po zmianie.pdf (345,20KB)
DOCZał. nr 4 formularz cenowy-poczta - po zmianie.doc (113,00KB)

z dnia 14.12.2015 r.
PDFwyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 14.12.2015 - poczta.pdf (6,36MB)

DOCZał. nr 1 wzór OFERTY-poczta - po zmianie.doc (40,50KB)

z dnia 16.12.2015 r.
PDFwyjaśnienie treści SIWZ 16.12.2015 - poczta.pdf (120,22KB)

PDFzmiana treści SIWZ 16.12.2015 - poczta.pdf (232,10KB)
DOCZał. nr 1 wzór OFERTY-poczta - po drugiej zmianie.doc (42,50KB)

Uwaga Wykonawcy! 
Druga zmiana terminu składania i otwarcia ofert!