Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia - 2016 ( aktualizowane rosnąco )

 

 1. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze nieograniczonego  przetargu ustnego - DOCGNP.6840.14.2015.doc

 2. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat - DOCGNP.6845.44.2015.doc

 3. Jeśli jesteś ofiarą przestępstwa przyjdź, zadzwoń i umów się na bezpłatną poradę prawną. Jeśli znasz kogoś kto jest ofiarą przestępstwa przekaż mu tą informację. - DOCpomocy ofiarom przestępstw.doc

 4. Zarządzenie Burmistrza Niemodlina w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy podmiotom niezalicznym do sektora finansów publicznych, na aktywizację społeczną osób w wieku emerytalnym - PDFZarządzenie Nr IV-141-16.pdfPDFinformacja o wynikach konkursu.pdf

 5. Zarządzenie Burmistrza Niemodlina w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy podmiotom niezalicznym do sektora finansów publicznych, na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz ich integracje. - PDFZarządzenie Nr IV-142-16.pdfPDFinformacja o wynikach konkursu ofert-niepełnosprawni.pdf

 6. Obwieszczenie o przebudowie drogi wewnętrznej na drogę publiczną, przewidzianej do realizacji w Wydrowicach na działce nr 186 z k.m.1, na działkach nr: 287, 129 z k.m.2 oraz na działce nr 131 z k.m.3.- DOCGNP.6733.1.2016 a.doc

 7. Obwieszczenieprzebudowie drogi powiatowej, gminnej oraz terenu pod pętlę do zawracania, przewidzianej do realizacji w Krasnej Górze na działkach nr: 81, 79/72, 71z k.m.1. - DOCGNP.6733.2.2016 a.doc

 8. Obwieszczenie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej na drogę publiczną, przewidzianej do realizacji w Wydrowicach na działkach nr: 27/41, 27/37, 27/9, 27/32, 14/5 z k.m.2.- DOCGNP.6733.3.2016 a.doc

 9. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się:wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym - DOCinformacja o wykazie z 11.02.2016.doc

 10. Burmistrz Niemodlina zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Niemodlin.- DOCOGŁOSZENIE rewitalizacja.doc

 11. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowymDOCGNP.6840.22.2015.doc

 12. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym - DOCwykaz lokale 23.02.2016 r..doc

 13. PDFInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2016r.pdf

 14. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej na drogę publiczną, przewidzianej do realizacji w Wydrowicach na działce nr 186 z k.m.1, na działkach nr: 287, 129 z k.m.2 oraz na działce nr 131 z k.m.3.- DOCobwieszczenie GNP.6733.1.2016 b.doc

 15. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej, gminnej oraz terenu pod pętlę do zawracania, przewidzianej do realizacji w Krasnej Górze na działkach nr: 81, 79/72, 71 z k.m.1.- DOCobwieszczenie GNP.6733.2.2016 b.doc

 16. Ogłoszenie o dotacjach przyznanych dla Klubów sportowych na rok 2016 - DOCXDotacje dla klubów sportowych - 2016.docx

 17. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o zebranych materiałach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej na drogę publiczną gminną wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji w Wydrowicach na działkach nr: 27/41, 27/37, 27/9, 27/32, 14/5 z k.m.2. – DOCobwieszczenie GNP.6733.3.2016 b.doc

 18. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Tauron Dystrubucja SA w Opolu reprezentowanej przez Pana Andrzeja Kaczmarczyk, dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/N, przewidzianej do realizacji w Sadach na działkach nr: 150/10, 150/11, 150/12, 150/13, 150/14, 150/15 z k.m.1. – DOCobwieszczenie GNP.6733.4.2016 a.doc

 19. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Pani Agnieszki Matysiak, dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej do zasilania projektowanej zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Piotrowej na działce nr 78/1 z k.m.1.-  DOCobwieszczenie GNP.6733.5.2016 a.doc

 20. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym:DOCwykaz garaż 2016.doc

 21. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej na drogę publiczną, przewidzianej do realizacji w Wydrowicach na działce nr 186 z k.m.1, na działkach nr: 287, 129 z k.m.2 oraz na działce nr 131 z k.m.3.- DOCGNP.6733.1.2016 c.doc

 22. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej, gminnej oraz terenu pod pętlę do zawracania, przewidzianej do realizacji w Krasnej Górze na działkach nr: 81, 79/72, 71 z k.m.1.- DOCGNP.6733.2.2016 c.doc

 23. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej na drogę publiczną gminną wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji w Wydrowicach na działkach nr: 27/41, 27/37, 27/9, 27/32, 14/5 z k.m.2.-DOCGNP.6733.3.2016 c.doc

 24. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajduje się: wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze nieograniczonego przetargu ustnego:DOCGNP.6840.1.2016.doc

 25. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/N , przewidzianej do realizacji w Sadach na działkach nr: 150/10, 150/11, 150/12, 150/13, 150/14, 150/15 z k.m.1.- DOCGNP.6733.4.2016 b.doc

 26. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej do zasilania projektowanej zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Piotrowej na działce nr 78/1 z k.m.1.- DOCGNP.6733.5.2016 b.doc

 27. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego - DOCwykaz .doc

 28. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego- DOCinformacja o wykazie - 19.04.2016.doc

 29. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie fragmentów urządzeń wodnych, a w szczególności: progów zamknięć jazowych, prawych przyczółków jazów (filarów), zamknięć powłokowych, umocnień brzegowych, przewidzianej do realizacji w Radoszowicach na działce nr: 264 z k.m.1 oraz w Krasnej Górze na działkach nr: 86, 105 z k.m.1.-  DOCGNP.6733.6.2016 a.doc

 30. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej n/N, przewidzianej do realizacji w Sadach na działkach nr: 150/10, 150/11, 150/12, 150/13, 150/14, 150/15 z k.m.1.- DOCGNP.6733.4.2016 c.doc

 31. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej do zasilania projektowanej zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Piotrowej na działce nr 78/1 z k.m.1.- DOCGNP.6733.5.2016 c.doc

 32. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego - DOCinformacja o wykazie - 10.05.2016.doc

 33. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie fragmentów urządzeń wodnych, a w szczególności: progów zamknięć jazowych, prawych przyczółków jazów (filarów), zamknięć powłokowych, umocnień brzegowych, przewidzianej do realizacji w Radoszowicach na działce nr: 264 z k.m.1 oraz w Krasnej Górze na działkach nr: 86, 105 z k.m.1.- PDFGNP.6733.6.2016 b.pdf

 34. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego - DOCinformacja o wykazie - 19.05.2016.doc

 35. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie fragmentów urządzeń wodnych, a w szczególności: progów zamknięć jazowych, prawych przyczółków jazów (filarów), zamknięć powłokowych, umocnień brzegowych, przewidzianej do realizacji w Radoszowicach na działce nr: 264 z k.m.1 oraz w Krasnej Górze na działkach nr: 86, 105 z k.m.1. - DOCGNP.6733.6.2016 c.doc

 36. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kolektora ciśnieniowego kanalizacji sanitarnej Gracze - Gościejowice, przewidzianej do realizacji: w Graczach - DOCGNP.6733.7.2016 a.doc 

 37. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego - DOCinformacja o wykazie - 10.06.2016.doc

 38. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Gracze - PDFGNP.6721.1.2015.pdf

 39. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i zbycia - DOCinformacja o wykazie - 18.07.2016 r..doc

 40. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o zebraniu materiałów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kolektora ciśnieniowego kanalizacji sanitarnej Gracze - Gościejowice, przewidzianej do realizacji w Graczach - DOCobwieszczenie GNP 6733 7 2016 b.doc

 41. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajdują się wykazy nieruchomości do dzierżawy i najmu - DOCinformacja o wykazie - 29.07.2016.doc

 42. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kolektora ciśnieniowego kanalizacji sanitarnej Gracze - Gościejowice - DOCGNP.6733.7.2016 c.doc

 43. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się: Wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego:DOCinformacja o wykazie - 23.08.2016 r.doc

 44. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Sady - PDFObwieszczenie.pdf

 45. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina , dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej dla zaopatrzenia w wodę mieszkańców części wsi Rzędziwojowice, przewidzianej do realizacji w Rzędziwojowicach na działkach nr 5/7, 6/1, 7/9 z k.m.2.- DOCobwieszczenie GNP.6733.9.2016 a.doc

 46. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na urządzeniu boiska oraz placu rekreacyjno-sportowego wraz z obiektem socjalno - administracyjnym, mini boiskiem sportowym, urządzeniami sportu i rekreacji, obiektami małej architektury, przewidzianej do realizacji w Lipnie na działce nr 153/2 z k.m.4.- DOCobwieszczenie GNP.6733.8.2016 a.doc

 47. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na urządzeniu boiska oraz placu rekreacyjno-sportowego wraz z obiektem socjalno - administracyjnym, mini boiskiem sportowym, urządzeniami sportu i rekreacji, obiektami małej architektury, przewidzianej do realizacji w Lipnie - DOCobwieszczenie GNP.6733.8.2016 b.doc

 48. Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Opolu Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego  sygn. akt OP VIII Ns Rej. KRS 10218/15/754 z dnia 21 stycznia 2016 r. wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi Grabin „Teraz Grabin” z siedzibą w Grabinie. - PDFInformacja o wszczęciu postępowania likwidacyjnego.pdf

 49. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie znajdują się: wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży i dzierżawy - DOCXinformacja o wykazie - 20.09.2016 r.docx

 50. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej podziemnej 15 kV, budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz budowie stanowiska słupowego 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Lipnie: na działkach nr: 285, 158 z k.m.2 oraz na działce nr 154/3 z k.m.4 i w Jaczowicach na działkach nr 158/4, 239 z k.m.2.- DOCobwieszczenie GNP.6733.10.2016 a.doc

 51. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na urządzeniu boiska oraz placu rekreacyjno-sportowego wraz z obiektem socjalno - administracyjnym, mini boiskiem sportowym, urządzeniami sportu i rekreacji, obiektami małej architektury, przewidzianej do realizacji w Lipnie na działce nr 153/2 z k.m.4.- DOCobwieszczenie GNP.6733.8.2016 c.doc

 52. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej dla zaopatrzenia w wodę mieszkańców części wsi Rzędziwojowice, przewidzianej do realizacji w Rzędziwojowicach na działkach nr 5/7, 6/1, 7/9 z k.m.2.- DOCobwieszczenie GNP.6733.9.2016 b.doc

 53. Obwieszczenie Burmistrza Nimodlina  dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, rozbudowie oczyszczalni ścieków, przewidzianej do realizacji w Gościejowicach na działkach nr 41/4, 41/5, 42/3 z k.m.1.- DOCobwieszczenie GNP.6733.11.2016 a.doc

 54. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Gracze - PDFObwieszczenie.pdf

 55. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej dla zaopatrzenia w wodę mieszkańców części wsi Rzędziwojowice, przewidzianej do realizacji w Rzędziwojowicach na działkach nr 5/7, 6/1, 7/9 z k.m.2.- DOCGNP.6733.9.2016 c.doc

 56. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej podziemnej 15kV, budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz budowie stanowiska słupowego 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Lipnie: na działkach nr: 285, 158 z k.m.2 oraz na działce nr 154/3 z k.m.4 i w Jaczowicach na działkach nr 158/4, 239 z k.m.2.- DOCobwieszczenie GNP.6733.10.2016 b.doc

 57. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, rozbudowie oczyszczalni ścieków, przewidzianej do realizacji w Gościejowicach na działkach nr 41/4, 41/5, 42/3 z k.m.1.- DOCGNP.6733.11.2016 b.doc

 58. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - DOCinformacja o wykazie - 7.11.2016 r.doc

 59. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej podziemnej 15kV, budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz budowie stanowiska słupowego 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Lipnie: na działkach nr: 285, 158 z k.m.2 oraz na działce nr 154/3 z k.m.4 i w Jaczowicach na działkach nr 158/4, 239 z k.m.2. - DOCobwieszczenie GNP.6733.10.2016 c.doc

 60. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, rozbudowie oczyszczalni ścieków, przewidzianej do realizacji w Gościejowicach na działkach nr 41/4, 41/5, 42/3 z k.m.1.- DOCGNP.6733.11.2016 c.doc

 61. Obwieszczenie Burmistrza Niemodlina o wyłożeniu do publicznego wglądu opracowania pn. "Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Niemodlin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2031 roku" .

     62. Informacja Burmistrza Niemodlina o zamiarze zorganizowania zgromadzenia - PDFinformacja.pdf

     63. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie i w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie znajduje się:Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym dla wnioskodawcy (dotychczasowego najemcy) tj. lokale użytkowe, mieszczące się w budynku użyteczności publicznej położonym przy ul. Wojska Polskiego 3 w Niemodlinie posadowionym na działce nr 888/1 k. m. 11 stanowiącym wraz z działką własność Gminy Niemodlin, o powierzchni:13,40 m2;   84,05 m2.   Informacji udziela ZGKiM w Niemodlinie tel. 77/ 4 606 318.

      64. Burmistrz Niemodlina informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, znajdują się wykazy nieruchomości do : sprzedaży, dzierżawy i zbycia - DOCXinformacja o wykazie - 20.12.2016 r.docx

65. Informacja Burmistrza Niemodlina o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Dziennego Domu "Senior Wigor" - PDFInformacja o wynikach.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  07-01-2016
  przez: Witold Kuriata
 • opublikowano:
  07-01-2016 09:23
  przez: Witold Kuriata
 • zmodyfikowano:
  22-12-2016 07:48
  przez: Witold Kuriata
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Niemodlinie
  odwiedzin: 5283
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl