Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

XXI sesja RM , w dniu 28.01.2016

 1. uchwała nr XXI/103/16 - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gościejowice na lata 2016-2025 - PDFuchw. 103.pdf
 2. uchwała nr XXI/104/16 - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krasna Góra na lata 2016-2025 - PDFuchw. 104.pdf
 3. uchwała nr XXI/105/16 - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piotrowa na lata 2016-2025 - PDFuchw. 105.pdf
 4. uchwała nr XXI/106/16 - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Roszkowice na lata 2016-2025 - PDFuchw. 106.pdf
 5. uchwała nr XXI/107/16 - w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wydrowice na lata 2016-2025 - PDFuchw. 107.pdf
 6. uchwała nr XXI/108/16 - w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Niemodlin” - PDFuchw. 108.pdf
 7. uchwała nr XXI/109/16 - w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych - PDFuchw. 109.pdf
 8. uchwała nr XXI/110/16 - w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Gminę Niemodlin
  dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół - PDFuchw. 110.pdf
 9. uchwała nr XXI/111/16 - w sprawie poparcia rezolucji Rady Powiatu Opolskiego - PDFuchw. 111.pdf
 10. uchwała nr XXI/112/16 - w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków wpisanych do rejestru zabytków oraz
  udzielania pomocy de minimis - PDFuchw. 112.pdf
 11. uchwała nr XXI/113/16 - w sprawie przyznania dotacji na prace w obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków - PDFuchw. 113.pdf
 12. uchwała nr XXI/114/16 - w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2016 - PDFuchw. 114.pdf
 13. uchwała nr XXI/115/16 - w sprawie zasad przysługiwania diet i zwrotu kosztów podróży dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy - PDFuchw. 115.pdf
 14. uchwała nr XXI/116/16 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych na rok 2016 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 - PDFuchw. 116.pdf
Metryczka
 • wytworzono:
  03-02-2016
  przez: Witold Kuriata
 • opublikowano:
  03-02-2016 12:26
  przez: Witold Kuriata
 • zmodyfikowano:
  03-02-2016 12:46
  przez: Witold Kuriata
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Niemodlinie
  odwiedzin: 2223
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl