Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferty realizacji zadań publicznych

ROK 2023

Złożoną ofertę zamieszcza się:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Niemodlinie,

 • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie,

 • na stronie internetowej www.niemodlin.pl Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) każdy, w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie 7 dni od dnia publikacji tego ogłoszenia, tj. do 09 listopada 2023 r., w jednej z wybranych form:

 • e-mailowo na adres:

 • osobiście w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w sekretariacie Urzędu,

 • listownie na adres Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin.

Dla zachowania terminu wniesienia uwag, liczy się data ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.

 

 

 • W dniu 30 sierpnia 2023 r. została złożona przez Krasna Góra Klub Sportowy „KGKS” Krasna Góra oferta na realizację zadania publicznego pn. „KGKS Krasna Góra w grze”. - PDFOFERTA KLUB SPORTOWY KGKS KRASNA GÓRA.pdf (237,82KB)

  Złożoną ofertę zamieszcza się:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Niemodlinie,
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie,
  • na stronie internetowej www.niemodlin.pl Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.

  Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) każdy, w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

  Uwagi należy zgłaszać pisemnie w terminie 7 dni od dnia publikacji tego ogłoszenia, tj. do dnia 11 września 2023 r., w jednej z wybranych form:

  • mailowo na adres: um@niemodlin.pl
  • osobiście w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w sekretariacie Urzędu,
  • listownie na adres Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin.

   

  Dla zachowania terminu wniesienia uwag, liczy się data ich wpływu do Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.

ROK 2020

 

ROK 2019

ROK  2018

1. Organizacja zajęć sportowych z realizacją programu profilaktyki uzależnień, " ferie z tenisem Niemodlin 2018" - PDFOferta realizacji zadania publicznego.pdf (1,81MB)

 

ROK  2016